کانی شناسی و زمین شیمی گارنت های چند خاستگاهی در گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه- سیرجان (جنوب شرق ایران) بر پایه بررسی طیف سنجی ریز رامان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه انجیرخواجه در بخش جنوبی پهنه دگرگونی سنندج-سیرجان در شمال غربی معدن آهن گل گهر واقع شده است. واحدهای سنگی منطقه متابازیت، متاسدیمنت، سنگ های آذرین و رسوبی هستند. متاسدیمنت ها شامل میکا شیست، گارنت شیست و گارنت- استارولیت شیست هستند که در رخساره های شیست سبز و آمفیبولیت دگرگون شده اند. گارنت فراوان ترین شکفته بلور در متاسدیمنت هاست که به صورت نیمه شکل دار تا ناخودشکل با اندازه های متوسط تا درشت حضور دارد. نتایج ریزپردازش الکترونی نشانگر محلول جامد گارنت ها با بالاترین درصد در نوع آلماندین است. بر اساس بررسی های ریزساختاری، سه نسل از گارنت ها با ویژگی های شیمیایی و طیفی رامان متفاوت تشخیص داده شدند. این سه نسل شامل گارنت های غنی از آلماندین، غنی از گروسولار و غنی از پیروپ هستند که از نظر سنگ نگاری، شیمی کانی و طیف سنجی رامان بررسی و رده بندی شدند. گارنت غنی از آلماندین با مقدار آهن بیشتر و ارتعاش های با عدد موج کمتر از cm-1 320، گارنت غنی از گروسولار با آهن به نسبت کم و مقدار کلسیم بیشتر و بیشترین عدد موج بین 400 تاcm-1 650 و گارنت غنی از پیروپ با منیزیم بیشتر و مقدار آهن کم و عدد موج بیش از cm-1 800 دیده می شوند. بررسی سنگ زایی گارنت شیست های منطقه انجیرخواجه نشانگر سنگ مادر شیلی و ماسه سنگی برای آنهاست که در یک جایگاه جزایر کمانی قاره ای نهشته شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
295 -310
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444526 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.