مکانیابی مراکز اسکان موقت سیل زدگان مبتنی بر تلفیق روش های تصمیم گیری چندمعیاره و الگوریتم بهینه سازی (مطالعه موردی: مازندران)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

انتخاب مکان بهینه و مناسب برای اسکان موقت آسیب دیدگان ناشی از سوانح طبیعی نظیر سیل، از دیرباز مورد توجه برنامه ریزان متولیان مدیریت بحران بوده است. در صورت عدم مکانیابی صحیح این مراکز، ممکن است خسارت های سنگینی به دنبال داشته باشد. هدف از این پژوهش، تعیین مکان های مناسب به منظور استقرار مراکز اسکان موقت پس از وقوع سیل در استان مازندران می باشد. برای تحقق این هدف، ابتدا با استفاده از نظرات کارشناسان و تحقیقات گذشته 9 معیار موثر در مکانیابی اسکان موقت استخراج و نقشه های معیار تهیه و نرمال سازی شده است. برای وزن دهی به این معیارها نیز با استفاده از نظرات کارشناسان و تحقیقات گذشته، از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده شده است. در گام بعد، جهت تلفیق معیارها با توجه به وزن های محاسبه شده از روش AHP، از روش ترکیب خطی وزن دار (WLC) استفاده شده است و نقشهی نهایی در چهار کلاس "بسیار مناسب"، "مناسب"، "نامناسب" و "بسیار نامناسب" طبقه بندی شده است. در نهایت در دو کلاس "بسیار مناسب" و "مناسب" حاصل از مرحله قبل، با استفاده از تابع P_Median در الگوریتم ژنتیک، به مکانیابی مراکز اسکان موقت پس از سیلاب با توجه به نقاط جمعیتی پرداخته شده است. الگوریتم به جستجوی 15 مکان از میان نقاط کاندیدا برای اسکان موقت می پردازد که در نتیجه مراکز در مناطق با جمعیت بالا در دو کلاس مطلوب تر نسبت به سایر کلاس ها مکانیابی شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
25 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2456138 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!