ترویج مفهوم و رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

آشفتگی انسانی یک واحد اندازه گیری از سطح آسیب پذیری منابع محیطی به فعالیت های انسانی مضر است. هم چنین، آشفتگی ها را به عنوان رویدادهایی در نظر می گیرند که در طول زمان به طور قابل ملاحظه ای بر ترکیب، ساختار و عملکرد یک بوم سازگان تاثیر می گذارند. با افزایش رشد جمعیت انسانی و تقاضای منابع، اثرات مستقیم و غیرمستقیم آشفتگی های انسانی چالش های پیچیده تری را برای متعادل کردن نیازهای بوم سازگان و جامعه ایجاد کرده اند. بر همین اساس، مقاله حاضر با هدف بررسی آشفتگی های انسانی و مرور رویکردهای ارزیابی آن تدوین شده است. مرور منابع نشان داد که به طور مشخص رویکردهای ارزیابی آشفتگی از سال 2004 مورد توجه قرار گرفته و در مقیاس های مکانی و زمانی مختلف و با تمرکز بر ابعاد تحقیقاتی معین مطرح شده اند. از جمله مهم ترین آن ها می توان به پویایی تکه شدگی چشم انداز، آشفتگی هیدرولوژی-رسوبی (HSDI)، شاخص آشفتگی فعالیت انسانی (HDAI)، الگوریتم شاخص آشفتگی جهانی (MGDI)، شاخص ریسک بوم شناختی (ERI) و مدل های غالبیت تنوع گونه ای اشاره کرد. غالب این مطالعات بر اساس ارزیابی مفهومی و شاخص محور بوده و عمدتا در آمریکا، مدیترانه، چین، ایتالیا، اسپانیا و برزیل کار شده اند. در کلیه رویکردهای ارزیابی آشفتگی انسانی به طور صریح به این نکته اشاره شده که مدیریت آشفتگی ها یک فرآیند پیچیده بوده و مستلزم درک کامل جنبه های متعدد بوم شناختی و اجتماعی است. در نهایت می توان جمع بندی نمود که تاکنون روش جامعی که بتواند کلیه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هیدرولوژیکی، اقلیمی و زیستی ناشی از ایجاد و ظهور آشفتگی های انسانی در نظر بگیرد، ارایه نشده است. بنابراین ضرورت تبیین برنامه های جامع، بهینه و پایدار حفاظتی و مدیریتی منوط به داشتن چنین رویکرد جامع ارزیابی بوده که از پیشنهادات پژوهش حاضر است.

زبان:
فارسی
صفحات:
5216 تا 5239
لینک کوتاه:
magiran.com/p2460855 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!