بررسی دو الگوی منظر آئینی در شهرهای اسلامی و یهودی، نمونه موردی حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری و خانه بت همیقداش در اورشلیم

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تحقیق و پژوهش در مورد تاریخچه انواع نگاه ها و نگرشها در طراحی شهری که در جهان انجام شده، به این نکته میرسیم که مذهبها و دینها، تاثیر شگرفی بر هندسه و طراحی حاکم بر شهر و توسعه شهرها داشته است. تاثیر مذهب و دین در رشد و توسعه شهر، ریشه در مهم بودن و اعتقادی که افراد جامعه بر مکانهای مقدس دارند. ایجاد و ساخت یک بنای مقدس در محدوده شهر باعث جذب مردم به آن منطقه و به تبع آن باعث رشد و تمرکز سایر فعالیتها و ساخت بناهای دیگر در اطراف آن بنا مقدس، و تجمع شغلهای گوناگون در آن محل، که این امر باعث میشد با گذشت زمان، ساختار شهر در آن شکل بگیرد. با بررسی و تحقیق و مقایسه تحلیلی و تاریخی در شهرهای یهودی و اسلامی و کنکاش در مورد جایگاه مکانهای مقدس در آنها میشود به وضوح دید که دیدگاه ها در مورد مکانهای مقدس در این دو دین و آیین متفاوت است و به راحتی تفاوت منظر آیینی که در مورد مکانهای مقدس دارند، به وجود آنها پی برد. این نگاه و تفکر، در منظر مکان مقدس نیز کاملا مشهود است. در این مقاله ابتدا به نظر و دیدگاه نظریه پردازان در مورد ساختار شهر و جایگاه مکان مقدس در دو شهر یهودی و اسلامی پرداخته و سپس قیاس تطبیقی بین دو نمونه محل مقدس، حرم شاه عبد العظیم در شهر ری، و خانه مقدس در اورشلیم انجام خواهد شد. در شهرهای اسلامی این نوع مکانهای مقدس با اطراف خود در ارتباط بوده و باعث ایجاد فعالیتهای شغلی بین مردم محل و افرادی که برای زیارت به آنجا میرفتند و باعث رشد و شکوفایی و رونق اقتصادی آن محل میشده است. در شهرهای یهودی که نمونه موردی در این مقاله شهر اورشلیم میباشد به شکل شهرهای اسلامی و مکانهای مذهبی در آن شهرها نیستند، در شهر یهودی بنای مذهبی کاملا بصورت مجزا از شهر و بدون ارتباط عینی و ذهنی با محلهای اطراف خود است. این امر تا حدی پیشرفته است که باعث جدایی مکان مقدس و فعالیتهای وابسته شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
47 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2475972 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!