عدم ماندگاری نیروی کار حرفه ای در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عدم ماندگاری نیروی حرفه‏ ای حسابرسی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می‏تواند یکی از عوامل کاهش کیفیت حسابرسی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی علل عدم ماندگاری نیروهای مزبور در موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‏باشد. برای جمع ‏آوری داده‏ ها از مصاحبه غیرساختار یافته با 9 نفر از کارکنان حرفه ‏ای موسسات حسابرسی، استفاده شده است. مقوله‏ ها و مولفه ‏های موثر بر تصمیم عدم ماندگاری کارکنان حرفه ‏ای، از طریق کدگذاری و تحلیل مضمون مصاحبه ‏های انجام شده شناسایی و ارایه گردید. معیارهای مخاطرات کارکنان حرفه‏ ای حسابرسی به شرح زیر به دست آمدند. معیارهای عدم تسهیم دانش و عدم اهمیت صلاحیت‏ های عمومی کارکنان در موسسات شامل مناسب نبودن آموزش حرفه‏ ای و استرس ارتقا شغلی، معیارهای نوع ابعاد شخصیتی کارکنان شامل نبودن محل کار ثابت و حجم و فشار بالای کار، معیارهای عدم مشارکت مناسب کارکنان در موسسات شامل حقوق و مزایای شغل و ترکیب نامناسب تیم‏های حرفه ‏ای و معیارهای عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در موسسات و عدم استفاده از فناوری‏ ها شامل عدم ایجاد رفتار کاری نوآورانه در موسسات و عدم استفاده از فناوری‏ ها شامل نوآور نبودن فعالیت‏ ها در حسابرسی می ‏باشد. با توجه به یافته ‏های تحقیق می‏ توان گفت همه دلایل خروج کارکنان حرفه ‏ای معطوف به مسایل اقتصادی نبوده و شامل معیارهایی همچون آموزش حرفه‏ ای، نحوه ارتقا شغلی، تشریح شرایط کاری حرفه حسابرسی برای دانشجویان قبل از ورود به حرفه و استفاده از فناوری‏ های نوین (ازجمله استفاده از نرم ‏افزارهای رایانه ‏ای) در حسابرسی می‏ باشد. پژوهش حاضر، می‏ تواند برای مراجع ذی‏صلاح مربوطه در خصوص جلوگیری از خروج پرسنل حرفه ‏ای از موسسات حسابرسی با توجه به کمبود نیروی حرفه‏ ای موثر باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
34 تا 48
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476098 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!