بررسی میزان آگاهی از اصول حجامت و علل انجام آن در ایام حزیران در مراجعه کنندگان به مراکز حجامت در شهرهای مشهد و بیرجند در سال 1398

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

هدف حجامت یکی از روش های پیشگیری و درمانی طب ایرانی است که به دو روش خشک و تر انجام می شود. نکته مهم آن است که حجامت می بایست در زمان و محل مناسب و برای افراد واجد شرایط انجام شود تا بیشترین اثرات مفید خود را داشته باشد. این مطالعه به منظور بررسی علل انجام حجامت در ایام حزیران و میزان آگاهی افراد نسبت به شرایط و اصول انتخاب حجامت انجام شد.  روش ها این مطالعه مقطعی توصیفی در سال 1398 و در شهرهای مشهد و بیرجند در بازه زمانی هفته آخر خرداد و هفته اول تیرماه انجام شد. حجم نمونه مورد نیاز مطالعه درمجموع 400 نفر تعیین شد. نمونه ها به روش آسان انتخاب شدند. تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد. یافته ها از 392 پرسش نامه، 62/8 درصد (246 نفر) شرکت کنندگان مرد، 75/1 درصد (292 نفر) متاهل و 40/3 درصد (154 نفر) دارای تحصیلات دانشگاهی و 77/7 درصد (289 نفر) دارای وضعیت اجتماعی اقتصادی متوسط بودند. 2/82 درصد (53 نفر) خانم ها، خانه دار و 6/6 درصد (26 نفر) مراجعین دارای بیماری زمینه ای بودند. 8/40 درصد (119 نفر) مراجعین دارای سابقه حجامت 2 بار یا بیشتر در سال بودند و 7/42 درصد (132 نفر) مراجعین رضایت متوسطی از انجام آن داشتند. در این مطالعه بیشترین علت انجام حجامت، حفظ سلامتی مراجعین (73/9 درصد - 272 نفر) و در مرحله بعد، با هدف درمان بیماری بود. درمورد میزان آگاهی افراد نسبت به اصول حجامت مشخص شد بیش از نیمی از مراجعه کنندگان درخصوص بهترین فصل سال برای انجام حجامت (بهار)81/5 درصد (255 نفر) ، سیر بودن در زمان انجام حجامت 4/74 درصد (210 نفر) و زمان مناسب استحمام بعد از حجامت (بعد از 24 ساعت) 7/79 درصد (240 نفر)، نوع تغذیه بعد از حجامت (شربت عسل) 64/7 درصد (189 نفر) و عوارض ناشی از حجامت (بدون هیچ عارضه) 3/69% (185 نفر) اطلاعات صحیحی دارند ولی در سایر موارد مثل بهترین ساعات انجام حجامت در روز (ساعات اولیه صبح) 46/9 درصد (130 نفر)، بهترین روز هفته (پنجشنبه) 3/21 درصد (62 نفر) و بهترین روزهای ماه جهت انجام حجامت (میانه ماه) 35/6 درصد (86 نفر) میزان آگاهی شان مطلوب نبود. نتیجه گیری با توجه به استقبال زیاد افراد جامعه از حجامت حزیران و با عنایت به سطح آگاهی کم مراجعه کنندگان از برخی اصول و شرایط صحیح حجامت، مانند زمان حجامت، آگاهی بخشی کافی به افراد جامعه ازطریق رسانه ها و بهره گیری از متخصصین طب سنتی جهت نظارت بر انجام حجامت صحیح و رعایت اصول آن در این مراکز ضروری است.

زبان:
فارسی
صفحات:
100 تا 117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2476763 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!