دستورالعمل ساده و کارآمد استخراج DNA برای برگ های قدیمی و هرباریومی تمشکین (تیره مارچوبه ایان)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

DNA استخراج شده با کیفیت بالا در بدست آمدن باندهای واضح در مرحله الکتروفورز و نتایج صحیح در تعیین توالی نقش مهمی ایفا می کند. معمولا CTAB یکی از روش های رایج برای استخراج DNA است که برای برگ های قدیمی نمونه های هرباریومی سرده تمشکین (Bellevalia) که متابولیت های ثانویه با اثر بازدارندگی دارد مناسب نسیت. برای حل این مسیله، تغییراتی در مراحل مختلف CTAB اعمال شد و ترکیبات زغال فعال، فنل، استات پتاسیم و RNase استفاده شد و آب دیونیزه جایگزین Tris EDTA شد تا ناخالصی ها حذف شده و DNA با کیفیت تری بدست آید. داده های میزان جذب DNA روش جدیدبا روش CTAB در طول موج های 260 و 280 نانومتر مقایسه شد. نتایج، تغییر 15تا80 برابری در غلظت DNA را نشان داد. این مطالعه روش اصلاح شده ای را پیشنهاد می کند که امکان استخراج DNA با کیفیت بالاتری نسبت به روش CTAB را از برگ های قدیمی نمونه های هرباریومی Bellevalia  امکان پذیر می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
124 تا 131
لینک کوتاه:
magiran.com/p2478876 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!