ارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی(PIG)

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه یکی از مشکلات آب آشامیدنی حاصل از آب زیرزمینی، کیفیت آن است. بسیاری از مواد حل شده در آب نامطلوب هستند. مواد معدنی، گازها و موادآلی حل شده در آب ممکن است موجب بروز رنگ، طعم و بوی نامطلوب شوند. برخی از ترکیبات شیمیایی ممکن است سمی باشند و برخی از اجزای آلی محلول به اثبات رسیده است که سرطان زا هستند. البته باید توجه داشت که تمامی مواد محلول در آب نامطلوب نیستند، اما میزان مواد محلول مطلوب در آب بسیار اندک است. در این مطالعه کیفیت آب آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخصی به نام شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG) سنجیده می شود. این شاخص، کیفیت آب های زیرزمینی را از نظر شیمیایی مورد ارزیابی قرار می دهد.  شاخص PIG غلظت اندازه گیری شده در نمونه های آب را با توجه به حد مجاز در استانداردهای آب آشامیدنی جهانی (WHO) کمی می کند. بدین منظور نقشه های پهنه بندی پارامترهای شیمیایی موثر در شاخص PIG  شامل کلر، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، TDS، pH، بی کربنات، سولفات با استفاده از نرم افزار Arc GIS(10.3) تهیه شد؛ سپس محاسبات شاخص PIG در نرم افزار GIS انجام و نقشه شاخص آلودگی آب های زیرزمینی رسم شد. طبق طبقه بندی 25/43 درصد از کل مساحت آبخوان دارای آلودگی کم و ناچیز، 9/47 درصد از مناطق دارای آلودگی متوسط ، 22/8 درصد آبخوان دارای آلودگی زیاد و 63/0 درصد دارای آلودگی بسیارزیاد است. این مطلب نشان می ‏دهد آلودگی آبخوان دشت بیرجند به عناصر شیمیایی متوسط بوده و عدم رعایت مصرف بهینه از آب ‏های زیرزمینی می‏ تواند سبب افزایش آلودگی در آبخوان شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
24 تا 32
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481639 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!