الفضاء السیبرانی وتحول التدین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

إن الفضاء السیبرانی والمجازی - باعتباره وسیله ومنصه إلکترونیه یتم من خلالها إنشاء المعلومات، ونقلها، وتلقیها، وتخزینها، ومعالجتها، وحذفها - یشکل حیاه الکثیرین فی مجالات مختلفه تتراوح من العلاقات الاجتماعیه إلی الاقتصادیه والترفیهیه والتعلیم...، وتختلف وظیفتها باختلاف حاجات الناس المتغیره.والیوم یتجاوز الفضاء السیبرانی المجازی ووسایل التواصل الاجتماعی من حیث التاثیر الاطر الافتراضیه ویوثر فی العالم المادی والاجتماعی، وینشی الفضاء الإلکترونی اشکالا ثقافیه جدیده عن طریق تغییر الثقافه ومکوناتها فی العصر الرقمی، کما ان التدین یتاثر به، بوصفه عنصرا مهما فی المظاهر الثقافیه والاجتماعیه، بهذه العملیه. فی ضوء هذه الحقیقه من اجل تحدید نطاق وابعاد تاثیر الفضاء السیبرانی فی التدین (الغرض)، تتساءل هذه المقال عن دور وتاثیر الفضاء السیبرانی فی تطور التدین (السوال)، من خلال استخدام طریقه وصفیه تحلیلیه ونهج «هایدغر» و«بودریار» (الطریقه)، معرفا التحول فی فهم الواقع والمقدس، والهویه الدینیه، والمرجعیه الدینیه، ومفهوم العفه، واستهلاکیه الماده الدینیه کمکونات للتدین والتی تطورت تحت تاثیر الفضاء السیبرانی (الفرضیه)، وقد توصلت إلی ان طبیعه الفضاء السیبرانی علمانیه بالذات (النتیجه).

زبان:
عربی
صفحات:
11 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481745 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!