صنع السلام بمحوریه الإیمان فی الفضاء السیبرانی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
إن العالم المعاصر ساحه ملییه بالتوتر والتحدی والنزاع والصراع بین الامم والمجتمعات والحکومات، ولا سبیل00 للتخلص منها سوی ترسیخ المحبه والمصالحه والجهد الجماعی من اجل بناء السلام.والوجه الآخر للحیاه البشریه المعاصره هو الحیاه الثانیه التی نشات فی ظل عصر الاتصالات والتواصلات والتقنیات الجدیده ولدیها جمیع خصایص الفضاء الحقیقی مع التعقیدات السلوکیه والتواصلیه بین المستخدمین؛ فإن صنع السلام بمحوریه الإیمان - عندیذ - من افضل نماذج بناء السلام بمساعده النشطاء المتدینین الذین یحاولون التغلب علی الصراعات البشریه وتحقیق السلام والاستقرار والحیاه المتدینه للمجتمع البشری - سواء فی العالم الواقعی او فی العالم الافتراضی.وقد قدمت الدراسه الحالیه بعد تحلیل محتویات البحث، نموذج بناء السلام الدینی فی الصیاغات الاربع للصراع فی الفضاء المجازی والسیبرانی.
زبان:
عربی
صفحات:
95 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2481747 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!