بررسی پدیده لایه بندی حرارتی سد میناب با استفاده از مدل Ce-qual-w2 و تاثیر آن بر کیفیت آب بندرعباس

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یکی از عوامل تاثیر گذار در کیفیت آب پشت سدها بروز فرآیندهایی نظیر لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی است که موجب افت شدید کیفیت آب میشود .هدف اصلی این مطالعه هم ارزیابی تاثیرلایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی مخزن سد میناب و اثر لایه بندی برکیفیت آب آشامیدنی شهر بندرعباس می باشد. جهت شبیه سازی و بررسی روند لایه بندی حرارتی و تغذیه گرایی مخزن سد، نمونه ها از 3 ایستگاه داخل سد و بمدت یکسال از اول خرداد 1397تا پایان اردیبهشت ماه 1398 برداشت و بااستفاده از  مدل دو بعدی کیفی CE-QUAL-W2چگونگی لایه بندی بررسی گردید. بررسی های حاصل از مدلسازی نشان داد که مخزن سد میناب دارای یک سیکل لایه بندی  10 ماهه از آذرماه تا اسفند بوده و با کاهش دما لایه بندی قطع و اختلاط صورت میگیرد. اختلاط کامل در دیماه صورت میگیرد .  مخزن از نظر تغذیه گرایی در شرایط مغذی قرار دارد.بیشترین اختلاف دما بین لایه های بالایی و پایینی آب در حدود 23 درجه و در اواخر مردادماه بود.همچنین یافته ها نشان داد که وجود لایه بندی حرارتی در دریاچه سد عامل و بیانگر تغییرات کیفیت فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب در ترازهای مختلف می باشد. با تداوم 10 ماهه این تغییرات، لایه بندی کیفیت آب مصرفی پایین دست سد دچار تغییر شده و تغییرات کیفی آب شرب شهر بندرعباس هم در همین رابطه تفسیر می شود. لذا بهتر است که در فصول مختلف سال خصوصا فصل پرآبی با برداشت بیشتر آب از دریچه های تحتانی مخزن، به اختلاط قایم مخزن کمک شود که در این حالت با کاهش فسفات رها شده از رسوبات کف، شرایط تغذیه گرایی مخزن بهبود می یابد.

زبان:
فارسی
صفحات:
49 تا 68
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491439 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!