ارزیابی کیفیت آب دریاچه ی زریوار استان کردستان با استفاده از شاخص های کیفی TLI، TSI و WQINSF

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

برای تحلیل و تفسیر مشخصه های کیفی آب، روش های مختلف ریاضی وجود دارد که از میان آن ها، روش شاخص های کیفی آب یکی از ساده ترین روش ها با کاربرد فراوان است. دریاچه زریوار تنها پهنه آبی و مهم ترین اکوسیستم آبی در استان کردستان است که از لحاظ اینکه شرایط مناسبی برای انواع آبزیان و دوزیستان فراهم می سازد، حایز اهمیت است. در این مطالعه از سه شاخص  TLIو TSI و WQINSF جهت مشخص کردن وضعیت کیفی آب دریاچه زریوار استفاده شد. پارامترهای مختلف آب دریاچه در طی 18 ماه در فصول مختلف در سال 1395 بررسی شد. براساس شاخص TLI دریاچه زریوار با مقدار عددی 25/6 به عنوان اکوسیستم هاپیرتروف شناخته شد. مقدار حاصل از شاخص TSI برابر 06/64 است که در کلاس سوم از طبقه بندی یعنی یوتروف قرار می گیرد. براساس شاخص WQINSF دریاچه زریوار با مقدار 7/55 وضعیت متوسطی داشته و در کلاس سوم طبقه بندی قرار  گرفت. با توجه به بررسی شاخص ه ای مختلف مشخص شد که شاخصی که پارامتر های بیشتری در آن دخیل هستند وضعیت دقیق تر و واقعی تری از دریاچه را نشان خواهد داد و نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که کیفیت آب دریاچه زریوار در طی مدت مطالعه شرایط مناسبی ندارد. لذا می بایست جهت حفظ این منبع آبی از آلودگی های خطرناک، دستور العمل های سختگیرانه تری بویژه برای ورود فاضلاب های خانگی و کشاورزی در نظر گرفته شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
101 تا 110
لینک کوتاه:
magiran.com/p2491440 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!