بررسی ارزش و اعتبار منسوجات در ایران از منظر سیاحت نامه های عصر قاجار

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیش از انقلاب صنعتی، منسوجات به سبب دشواری تولید از ارزش ویژه ای برخوردار بود به طوریکه به عنوان یک شیء قیمتی به کار می آمد. در عصر قاجار، مقارن با تحولات بنیادی در صنعت نساجی، پارچه بافی در سرتاسر جهان و ازجمله ایران به مسیر دیگری ورود کرد اما همچنان در شکل سنتی صاحب نفاست به حساب می آمد. چه بسا که به دلیل افول تولید دستی، وجه کمیاب بودن بر این اعتبار می افزود. حتی در صور صنعتی نیز در ایران، پارچه یک محصول وارداتی بود که شاید از انواع داخلی مبتنی بر روش های صنایع دستی ارزان تر می نمود اما همچنان به جهت طی مسیر گرانبها بود. هدف این مقاله جستجو در مصادیق اعتبار منسوجات قاجاری از منظر سیاحت نامه های آن عصر است. با این حساب پرسش آن خواهد بود: با بررسی سفرنامه های خارجی عصر قاجار، قدر و اعتبار منسوجات در آن دوره چگونه تبیین می شود؟ این مقاله به شیوه توصیفی تحلیلی و با مداقه در داده های تاریخی و مستندات آن عهد (افزون بر سی سفرنامه) نشان می دهد: پارچه در هر جنسیتی و با هر کارکردی اعم از پوشاک زنانه و مردانه در سرتاسر عصر قاجار از اعتبار خاص برخوردار بود. در انواع پربها همچون شال و زری به مثابه پول نقد رد و بدل می شد و به عنوان خلعت برای هدیه بزرگان به کار می آمد. دارندگی لباس های متعدد نشانه ای از بهره مندی بود و برخی انواع به دیگری برتری داشت که ازجمله آنها شال، زربفت، حریر ابریشمی بود و قلمکار، چیت و قدک در مراتب بعدی قرار می گرفت بنابراین هرچند مقارن با این عهد، نساجی در شکل سنتی رو به اضمحلال گذاشت اما این امر نه تنها ارزشمندی منسوجات را متزلزل نساخت که خود دلیلی بر اعتبار بیشتر آن شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
37 تا 54
لینک کوتاه:
magiran.com/p2522837 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!