بررسی و مقایسه ی موثرترین روش های بهبود عملکرد پس از آتش ستون های فولادی کوتاه دارای نقص های افقی و قائم

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در نوشتار حاضر، به بررسی عملکرد ستون های فولادی قوطی شکل دارای خوردگی در دماهای مختلف و مقاوم سازی آن ها پرداخته شده است. بنابراین، ستون هایی با جانمایی های مختلف نقص 6 حالت ساخته شده و تحت اعمال حرارت در 2 دمای 20 و 700 درجه ی سانتی گراد قرار گرفته اند؛ در ادامه، جهت بهبود رفتار ستون ها، با استفاده از کامپوزیت های CFRP و ورق فولادی در محل نقص، مقاوم سازی شده اند. سپس ظرفیت باربری کلیه ی نمونه های ستون 38 نمونه ، به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان دادند که هر دو عامل نقص و حرارت، منجر به کاهش مقاومت ستون ها و ضعف در عملکرد آن ها می شود، به صورتی که بیشترین کاهش مقاومت ستون به علت نقص در حدود 32\٪ و در اثر حرارت ناشی از افزایش دما، در حدود 35\٪ بوده است. همچنین مقایسه ی روش های مقاوم سازی نشان داد که استفاده از CFRP، تاثیر بیشتری در بهبود عملکرد ستون های فولادی داشته است. درنهایت، جهت بررسی بیشتر، 5 نمونه از ستون ها با نرم افزار آباکوس، مدل سازی و راستی آزمایی شده اند.

زبان:
فارسی
صفحات:
77 تا 88
لینک کوتاه:
magiran.com/p2532972 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!