حفاظت افتراقی ISPST با استفاده از شبکه عصبی چبیشف

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

یک ترانسفورماتور تغییر فاز متقارن غیرمستقیم (ISPST) هم مدارهای متصل الکتریکی و هم مدارهای جفت شده مغناطیسی را نشان می دهد که آن را در مقایسه با ترانسفورماتور قدرت منحصر به فرد می کند. تمایز موثر بین جریان هجومی ترانسفورماتور و جریان خطای داخلی برای جلوگیری از خاموش شدن نادرست رله دیفرانسیل ضروری است. این تحقیق سیستمی را پیشنهاد می کند که از یک شبکه عصبی چبیشف (ChNN) به عنوان طبقه بندی کننده هسته برای تشخیص چنین خطاهای داخلی استفاده می کند. برای شبیه سازی از نرم افزار PSCAD/EMTDC استفاده کردیم. خطاهای داخلی و هجوم به روش های مختلف با استفاده از پارامترهای مختلف ISPST شبیه سازی شده اند. یک مجموعه داده بزرگ و شبیه سازی شده استفاده می شود و عملکرد در برابر ISPST با اندازه های مختلف ثبت می شود. ما دقت کلی بیش از 99٪ را مشاهده کردیم. طبقه بندی کننده ChNN نتایج فوق العاده مطلوبی را حتی در مورد سیگنال های نویزدار، اشباع CT و پارامترهای مختلف ISPST ایجاد می کند.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
123 تا 129
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533405 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!