فهرست مطالب

Operation and Automation in Power Engineering - Volume:12 Issue: 4, Winter 2024

Journal of Operation and Automation in Power Engineering
Volume:12 Issue: 4, Winter 2024

 • تاریخ انتشار: 1403/09/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 269-279
  هدف مدیریت انرژی سمت عرضه (SSEM) بهبود کارایی در عملیات و برنامه ریزی استراتژیک است. هم هزینه تولید برق و هم میزان انتشار گازهای گلخانه ای از آن تولید در SSEM به حداقل می رسد. برای دستیابی به مصالحه، لازم است یک مسیله بهینه سازی با این دو هدف رقیب فرموله شود. حل مشکلات مربوط به قابلیت اطمینان شبکه ناشی از پیک تقاضا در سیستم برق یکی دیگر از اهداف SSEM است. هدف نهایی این مطالعه کاهش مصرف انرژی در ساعات اوج مصرف و همچنین کاهش تلفات برق، هزینه های تولید و آلودگی ناشی از نیروگاه ها است. در این مقاله تمام اهداف سیستم شبکه هوشمند با استفاده از زمان بندی بهینه ژنراتور و تکنیک پاسخ تقاضای بهبودیافته برآورده شده و به طور بهینه مورد توجه قرار گرفته اند. برای تدوین این مشکل، سیستم استاندارد IEEE 30 باس به عنوان قایق آزمایشی در نظر گرفته می شود. سیستم پیشنهادی از روش جستجوی فاخته و جدیدترین نوع آن، جستجوی تطبیقی فاخته، برای حل یک مسیله بهینه سازی غیرخطی تصادفی استفاده می کند. رویکرد جستجوی تطبیقی فاخته، هنگامی که با استراتژی مدیریت سمت تقاضای پیشنهادی ترکیب می شود، هزینه های سوخت را تا 7.84 درصد، انتشار گازهای گلخانه ای را تا 16.35 درصد، تلفات برق را تا 10.31 درصد، و تقاضای ساعت پیک را تا 15.6 درصد کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: پاسخ به تقاضا، قیمت گذاری دینامیک، سیستم مدیریت انرژی، مدیریت بار اوج
 • محمدرضا بهنام فر*، مهیار عباسی صفحات 280-295
  در این مقاله، یک مدل بهینه سازی مبتنی بر جمعیت و الهام گرفته از طبیعت به نام بهینه سازی شاهین هریس (HHO) ارایه شده است. ایده اصلی این الگوریتم، رفتار و سبک مشارکتی تعقیب شاهین هریس در طبیعت است که به حمله غافلگیرانه معروف است. این الگوریتم دارای دو فاز به نام های اکتشاف و بهره برداری است که با سه استراتژی (1) کشف طعمه، (2) حمله غافلگیرکننده و (3) حمله طعمه ، قابل مدل سازی است. هدف اصلی استفاده از این نوع الگوریتم حل بهینه مسیله خود برنامه ریزی کوتاه مدت آبی-حرارتی (HTSS) با واحدهای WP، PV، SH و PHS با در نظر گرفتن عدم قطعیت هایی مانند قیمت انرژی، قیمت خدمات جانبی و غیره است. در بازار انرژی نشان داده خواهد شد که چگونه شرکت های تولید انرژی (GENCOs) می توانند از این الگوریتم و سایر الگوریتم ها و روش های جدیدی که در آینده معرفی خواهند شد برای دستیابی به حداکثر سود با برنامه ریزی دقیق استفاده کنند. شایان ذکر است در این تحقیق به تاثیر وجود و عدم وجود دو عامل مهم VLC و POZ (با مدلسازی خطی) که می توانند بر سود نیروگاه ها تاثیر بگذارند، اشاره شده است. در نهایت، همانطور که در این مطالعه نشان داده شده است، برخی از آزمایش ها بر روی یک سیستم آزمایشی موردی در مقیاس بزرگ (IEEE118-bus system) برای تایید دقت و اعتبار روش الگوریتم پیشنهادی HHO انجام می شود.
  کلیدواژگان: خود برنامه ریزی کوتاه مدت، الگوریتم بهینه سازی شاهین هریس، برنامه ریزی عدد صحیح مختلط، عدم قطعیت
 • صفحات 296-311
  دیسپاچ اقتصادی (ED) یکی از مشکلات کلیدی در سیستم های قدرت است. ED تمایل دارد تا با اندازه بهینه ژنراتورهای معمولی (CG) هزینه سوخت/عملیات را به حداقل برساند. انتشار گازهای گلخانه ای/سمی یکی از مشکلات عمده مرتبط با CG است. توزیع انتشار (EMD) با کاهش انتشار گازهای گلخانه ای/سمی توسط خروجی بهینه ژنراتورها سروکار دارد. مشکل توزیع انتشار اقتصادی چند هدفه (MOEED) با در نظر گرفتن هر دو هزینه سوخت و اهداف انتشار فرموله شده است. هدف اصلی بهینه سازی هزینه سوخت و انتشار آلاینده های محیطی از CG به روشی به خطر افتاده است. در این مقاله، حل کننده CONOPT در سیستم مدل سازی جبری عمومی (GAMS) برای یافتن راه حل های بهینه برای مسایل ED، EMD و MOEED یک ریزشبکه پیشنهاد شده است. ریزشبکه از یک ژنراتور توربین بادی (WTG)، یک ماژول فتوولتاییک (PV)، سه CG و یک گزینه سیستم ذخیره انرژی باتری (BESS) تشکیل شده است. الگوریتم پیشنهادی در چهار مطالعه موردی، شامل تمام منابع انرژی، بدون WTG، بدون ماژول PV و بدون منابع انرژی تجدیدپذیر (RES) پیاده سازی شده است. برای تعیین اثربخشی الگوریتم پیشنهادی، با الگوریتم های مختلف مقایسه شده است. نتیجه مقایسه نشان می دهد که الگوریتم پیشنهادی موثرتر، جدیدتر و قدرتمندتر است. در نهایت، نتایج نشان دهنده اثربخشی رویکرد پیشنهادی برای بهینه سازی تابع هدف برای همه مطالعات موردی فوق الذکر است و حل کننده CONOPT در GAMS از همه رویکردها در مقایسه بهتر عمل کرد. تاثیر BESS بر هزینه عملیات/سوخت ریزشبکه نیز برای ED ارایه شده است. پارادایم از نظر پاسخ تقاضا در میکروگرم در حال تغییر است. مدل انعطاف پذیری تقاضا (DF) نیز با تغییرات تقاضای مصرف کنندگان در فرآیند بهینه سازی ایجاد شده است. نتیجه با DF کاهش هزینه و مدیریت بهتر از سمت تقاضا را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: پخش بار اقتصادی، ارسال انتشار، ذخیره انرژی، سیستم مدل سازی جبری عمومی، ریزشبکه جزیره ای
 • حسین فرح بخش صفحات 312-325
  در این مقاله، برنامه ریزی نیروگاه مجازی (VPP) با استفاده از منابع تولید پراکنده برای ایجاد بستری امن برای تبادل برق و افزایش سودآوری و پایداری برق انجام می شود. در مدل پیشنهادی، اثر تعامل ریزشبکه با بازار برق در حضور منابع تولید پراکنده و ذخیره سازی بررسی شده است. برای حل این مشکل، از الگوریتم کلونی زنبورهای مصنوعی بهبود یافته با استفاده از روش پذیرش-رد (AR-ABC) استفاده شده است. روش AR برای محدود کردن فضای جستجوی اولیه و همچنین برای فرآیند کاهش سناریو استفاده می شود. همچنین، عدم قطعیت های مربوط به بارها و منابع تجدیدپذیر در یک ریزشبکه نمونه شامل میکرو توربین (MT)، سلول سوختی (FC)، توربین بادی (WT)، سلول های فتوولتاییک (PV) و باتری های ذخیره سازی فرموله می شوند. نتایج با روش های دیگر مقایسه می شود که نشان می دهد این روش بهتر از سایر روش ها کار می کند. شبیه سازی های نرم افزاری این تحقیق در محیط نرم افزار MATLAB انجام شده است.
  کلیدواژگان: روش قبول-رد، بازار برق، منابع انرژی تجدیدپذیر، عدم قطعیت، نیروگاه مجازی
 • صفحات 326-336
  وسیله نقلیه به شبکه (V2G) یکی از مهم ترین راه ها برای ادغام موثر وسایل نقلیه الکتریکی (EVs) با سیستم های قدرت الکتریکی است. مزایای مهم V2G مانند کاهش/افزایش هزینه/درآمد صاحبان خودروهای برقی و پشتیبانی فنی از سیستم های برق الکتریکی می تواند حاصل شود. با توجه به محدودیت های فنی و نظارتی، مالکان خودروهای برقی باید از طریق تجمیع کننده ها در بازارهای برق شرکت کنند. این مقاله یک مدل شارژ هماهنگ بهینه قوی (OCC) شامل پیشنهاد خدمات جانبی برای تنظیم و چرخش بازارهای ذخیره پیشنهاد می کند. کار ارایه شده رفتار نامطمین بازار برق را که قیمت خدمات جانبی و سیگنال های استقرار آن ها با رویکرد بهینه سازی قوی است، بررسی می کند. هدف از بهینه سازی، به حداکثر رساندن سود جمع آوری کننده از V2G با پیوستن به بازارهای خدمات جانبی است. مدل OCC قوی توصیه شده که یک مدل مسیله خطی قوی (RLP) است توسط حل کننده CPLEX در نرم افزار GAMS شبیه سازی شده است. مجموعه ای از 10000 EV در بازارهای برق شورای قابلیت اطمینان الکتریکی تگزاس (ERCOT) برای انجام شبیه سازی در نظر گرفته شده است. بکارگیری مدل ارایه شده در این سیستم آزمون، کارایی مدل پیشنهادی را در مقایسه با سایر مدل های قطعی و تصادفی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: وسایل نقلیه الکتریکی (EVs)، بازار برق، شارژ هماهنگ بهینه (OCC)، خدمات تنظیم، بهینه سازی قوی، وسیله نقلیه به شبکه (V2G)
 • صفحات 337-351
  قابلیت انتقال توان افزایش یافته با سیستم انتقال شش فاز امکان پذیر است اما به دلیل عدم وجود یک طرح حفاظتی مناسب برای ایمن سازی خط از 120 نوع خطای مختلف اتصال کوتاه احتمالی محبوبیت پیدا نکرد. این کار یک طرح حفاظتی با تبدیل موجک گسسته (موجک مادر db4) و یک شبکه عصبی مصنوعی (ANN) ارایه می کند. الگوریتم Levenberg-Marquardt برای آموزش شبکه های عصبی مصنوعی استفاده می شود. این طرح حفاظتی فقط به اطلاعات فعلی از پیش پردازش شده گذرگاه پایانی ارسال کننده نیاز دارد. برای تشخیص و طبقه بندی خطای تمامی 120 نوع خطا، یک ماژول ANN منفرد با شش ورودی و شش خروجی پیاده سازی شده است. برای تخمین مکان خطا در هر فاز، 11 ماژول ANN با شش خروجی، یکی برای هر یک از 11 نوع ترکیبی از خطاها، پیاده سازی شده است. نتایج شبیه سازی MATLAB/SIMULINK تکنیک حفاظتی پیشنهادی پیاده سازی شده بر روی سیستم انتقال قدرت شش فاز آلگنی نشان می دهد که در تشخیص و طبقه بندی تمامی خطاها با پارامترهای خطای متغیر با دقت 99.76 درصد موثر و کارآمد است. مشخص شد که عملکرد ماژول های تخمین مکان خطا با داده های آموزشی بهتر و با داده های تست متوسط است.
  کلیدواژگان: شبکه عصبی مصنوعی، تبدیل موجک گسسته، تشخیص، طبقه بندی خطا، تخمین مکان خطا، انتقال شش فاز
 • صفحات 352-364
  یکی از مهم ترین چالش های شبکه های هوشمند، ازدحام خطوط انتقال است. یک شبکه هوشمند انعطاف پذیر با منابع سمت تقاضا می تواند راه حل مناسبی برای مدیریت ازدحام خطوط انتقال باشد. این مقاله یک مدل چند هدفه را با هدف مدیریت تراکم از طریق زمان بندی مجدد تولید با در نظر گرفتن هزینه و اهداف انتشار در یک شبکه هوشمند انعطاف پذیر پیشنهاد می کند. هزینه ناراحتی برای مصرف کنندگان برای مدل سازی نامطلوب بودن مصرف کنندگان در نتیجه شرکت در برنامه های پاسخگویی به تقاضا (DRP) تعریف می شود. علاوه بر این، یک شاخص انعطاف پذیری شبکه هوشمند (SGFI) برای نشان دادن انعطاف پذیری موجود شبکه هوشمند در نتیجه DRPها و ژنراتورهای توربین گازی به عنوان منابع پاسخ سریع ارایه شده است. DRP ها می توانند انعطاف پذیری شبکه های هوشمند را به دلیل تاثیرشان در صاف کردن منحنی بار افزایش دهند، اما این ممکن است باعث ایجاد ناراحتی هایی برای مصرف کنندگان شود. از سوی دیگر، مشارکت مصرف کنندگان در DRP ها و توربین گاز خروجی توان با عدم قطعیت همراه است. در این مقاله، عدم قطعیت مشارکت مصرف کننده در DRP توسط فازی-مارکوف مدل شده است. بهینه سازی ازدحام ذرات چند هدفه پیشنهادی (MOPSO) بر روی سیستم IEEE 30-bus پیاده سازی شده است. نتایج نشان می دهد که هزینه کل عملیات شامل هزینه تولید، هزینه DRP، هزینه ناراحتی مصرف کنندگان و آلودگی کاهش می یابد. در واقع سهم تولید ژنراتورهای گران قیمت کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: مدیریت تراکم، مصرف کننده رضایت بخش نیست. برنامه های پاسخگویی به تقاضا (DRP)، برنامه ریزی مجدد نسل، شاخص انعطاف پذیری شبکه هوشمند (SGFI)
 • صفحات 365-378

  حاشیه پایداری ولتاژ (VSM) یک شاخص مهم برای دسترسی به پایداری ولتاژ سیستم قدرت است. در این مقاله، دستگاه های سیستم های انتقال AC انعطاف پذیر (FACTS) مانند جبران کننده سنکرون استاتیک (STATCOM)، جبران کننده سری سنکرون استاتیک (SSSC) و کنترل کننده جریان برق یکپارچه (UPFC) برای افزایش VSM سیستم قدرت به کار گرفته شده اند. قرار دادن دستگاه های FACTS بر اساس رتبه بندی احتمالی تصمیم گیری می شود. برای پنج رویداد مهم مهم، شدیدترین باس بر اساس شاخص بحرانی پایداری ولتاژ شین و روش های مرکزیت درجه انتخاب می شود. خط بحرانی بر اساس مقادیر شاخص پایداری خط، شاخص پایداری ولتاژ سریع و ضریب پایداری خط تعیین می شود. STATCOM و قسمت شنت UPFC در گذرگاه بحرانی قرار می گیرند، در حالی که بخش SSSC و سری UPFC در خط بحرانی برای افزایش پایداری ولتاژ قرار می گیرند. روش پیشنهادی برای افزایش پایداری ولتاژ با استفاده از دستگاه های FACTS بر روی سیستم گذرگاه IEEE-14 و سیستم باس NRPG-246 در سناریوهای بارگذاری مختلف سیستم آزمایش و تایید شده است. تاثیر قرارگیری دستگاه های FACTS از نظر بهبود VSM تایید شده است.

  کلیدواژگان: احتمالی، واقعیت ها، شاخص ها، فروپاشی ولتاژ، VSM
|
 • G.R. Goyal *, S. Vadhera Pages 269-279
  Supply-side energy management (SSEM) aims to improve efficiency in operations and strategic planning. Both the cost of generating electricity and the amount of emissions from that generation are minimized in SSEM. It is required to formulate an optimization problem with these two competing goals in order to come up with a compromise. Resolving problems with network reliability caused by peak demand on the electricity system is another goal of SSEM. The ultimate goal of this study is to reduce energy use during peak hours while also cutting down on power losses, generation costs, and pollution from power plants. In this paper all goals of the smart grid system are satisfied and addressed optimally through the use of optimal generator scheduling and an improved demand response technique. To formulate this problem standard IEEE 30-bus system is considered as test boat. The suggested system employs the Cuckoo search method and its most recent variant, adaptive Cuckoo search, to solve a stochastic non-linear optimization problem. The adaptive Cuckoo search approach, when combined with the proposed demand side management strategy, reduces fuel costs by 7.84%, emission dispatch by 16.35%, power losses by 10.31%, and peak hour demand by 15.6%.
  Keywords: demand response, Dynamic pricing, Energy management system, Peak load management
 • M.R. Behnamfar *, M. Abasi Pages 280-295
  The present study focuses on the harris hawks optimizer. harris hawks optimization (HHO) is introduced based on population and nature patterns. The  HHO algorithm imitates harris hawks attacking behavior and includes two phases called exploration and exploitation, which can be modeled with three strategies, 1) discovering the prey, 2) surprising attack, and 3) prey attack. The main purpose of using this type of algorithm is to optimally solve the short-term hydro-thermal self-scheduling (STHTSS) problem with wind power(WP), photovoltaic (PV), small  hydro (SH) and pumped hydro storage (PHS) powr plants while considering uncertainties such as energy prices, ancillary services prices, etc, in the energy market. It will be shown how energy generation companies can use this algorithm and other algorithms and innovative methods that will be introduced in the future to achieve profit maximum with careful scheduling. It is worth mentioning that in this study, the effect of the presence and absence of two important factors, namely valve load cost (VLC) effect  and prohibited  operating  zones (POZs) (with linear modeling) that can affect the profit of units (power plants) has been pointed out. Finally, as shown in this study, several tests perfomed on the IEEE118-bus system validate the precision and credibility of the harris hawks optimization algorithm.
  Keywords: Uncertainty Management In Short, term Self, scheduling Unit Commitment Using Harris Hawks Optimization Algorithm
 • N. Kumar *, S. Dahiya, K.P. Singh Parmar Pages 296-311
  Economic dispatch (ED) is one of the key problem in power systems. ED tends to minimize the fuel/operating cost by optimal sizing of conventional generators (CG). Greenhouse/toxic gas emission is one of the major problem associated with the CG. Emission dispatch (EMD) deals with the reduction of greenhouse/toxic gas emissions by the optimal output of generators. The multi-objective economic emission dispatch (MOEED) problem has been formulated by considering both fuel cost and emission objectives. The main objective is optimization of fuel cost and environmental emissions from the CG in a compromised way. In this paper, CONOPT solver in General Algebraic modeling system (GAMS) has been proposed to find the the optimal solutions for ED, EMD, and MOEED problems of a microgrid. The microgrid consists of a wind turbine generator (WTG), a photovoltaic (PV) module, three CGs, and a battery energy storage system (BESS) option. The proposed algorithm has been implemented in four case studies, including all energy sources, without WTG, without PV module, and without renewable energy sources (RES). To establish the effectiveness of the proposed algorithm, it has been compared with various algorithms. The comparison result shows that proposed algorithm is more effective, novel, and powerful. Finally, result shows the effectiveness of proposed approach to optimize the objective function for all aforementioned case studies and the CONOPT solver in GAMS outperformed all the approaches in comparison. The impact of BESS on the operating/fuel cost of the microgrid has also been presented for ED. Paradigm is changing in terms of demand response in µG. Demand flexibility (DF) model has also been established with consumers demand variation in optimization process. Result with DF shows the reduction in cost and better management from demand side.
  Keywords: Economic Dispatch, Emission dispatch, energy storage, General algebraic modeling system, Islanded microgrid
 • H. Farahbakhsh, I. Pourfar *, A. Lashkar Ara Pages 312-325
  In this paper, virtual power plant (VPP) planning is done using distributed generation sources to create a safe platform for electricity exchange and to increase the profitability and sustainability of electricity. In the proposed model, the effect of micro-grid interaction with the electricity market in the presence of distributed generation resources and storage is investigated. To solve this problem, an improved artificial bee colony algorithm using the accept-reject method (AR-ABC) is used. The AR method is employed to limit the initial search space as well as for the scenario reduction process. Also, uncertainties related to loads and renewable sources are formulated in a sample micro-grid including micro-turbine (MT), fuel cell (FC), wind turbine (WT), photovoltaic cells (PV) and batteries for storage; the results are compared with those of other methods, which shows this method works better than others. The software simulations of this research are done in the MATLAB software environment.
  Keywords: Accept-reject method, Electricity market, renewable energy sources, Uncertainty, Virtual power plant
 • S. Lotfi, M. Sedighizadeh *, R. Abbasi, S.H. Hosseinian Pages 326-336
  Vehicle to grid (V2G) is one the most important ways to effectively integrate electric vehicles (EVs) with electric power systems. The important benefits can be made by V2G such as reducing/increasing the cost/revenue of EV owners and technically sup-porting electric power systems. Concerning technical and regulatory constraints, EV owners must participate in electricity mar-kets via aggregators. This paper proposes a robust optimal coordinated charging (OCC) model including bidding ancillary ser-vices for regulation and spinning reserve markets. The presented work handles the uncertain behavior of the electricity market that are ancillary service prices and their deployment signals by the robust optimization approach. The aim of optimization is the maximization of the aggregator’s profits from V2G by joining the ancillary services markets. The recommended robust OCC model which is a robust linear problem (RLP) model is simulated by the CPLEX solver in GAMS software. An assumed set of 10000 EVs in the electric reliability council of Texas (ERCOT) electricity markets is considered for doing simulations.  Employ-ing the presented model in this test system shows the efficacy of the proposed model in comparison to other deterministic and stochastic models.
  Keywords: Electric Vehicles (EVs), Electricity market, optimal coordinated charging (OCC), regulation service, robust optimization, vehicle to grid (V2G)
 • G. Vikram Raju *, N. Venkata Srikanth Pages 337-351
  The enhanced power transfer capability is possible with the six-phase transmission system but it did not gain popularity due to the lack of a proper protection scheme to secure the line from 120 types of different possible short circuit faults. This work presents a protection scheme with discrete wavelet transform (db4 mother wavelet) and an artificial neural network (ANN). The Levenberg-Marquardt algorithm is used for training the ANNs. This protection scheme requires only the pre-processed current information of the sending end bus. For fault detection and classification of all 120 fault types, a single ANN module is implemented with six inputs and six outputs. For fault location estimation in each phase, 11 ANN modules with six outputs are implemented, one for each of the 11 types of combination of faults. The MATLAB/ SIMULINK simulation results of the proposed protection technique implemented on the six-phase Allegheny power transmission system show that it is effective and efficient in detecting and classifying all the faults with varying fault parameters with an accuracy of 99.76%. It is found that the performance of the fault location estimation modules is better with the training data and moderate with the testing data.
  Keywords: Artificial Neural Network, Discrete wavelet transform, Fault detection, classification, Fault location estimation, Six-phase transmission
 • V. Rahi, A. Abdollahi *, E. Heydarian-Forushani, M. Rashidinejad, A. Sheikhi Fini Pages 352-364
  One of the most important challenges of smart grids is the congestion of transmission lines. A flexible smart grid with demand-side resources can be a suitable solution to manage transmission lines congestion. This paper proposes a multi-objective model with the aim of congestion management through generation rescheduling considering cost and emission purposes in a flexible smart grid. An inconvenience cost for consumers is defined to model the consumers’ unsatisfactory as a consequence of participating in demand response programs (DRPs). Furthermore, a smart grid flexibility index (SGFI) has been presented to show the available flexibility of smart grid as a result of DRPs and gas turbine generators as fast response resources. The DRPs could increase the flexibility of the smart grids due to their impact on flattening the load curve, but this may cause some inconveniences for consumers. On the other hand, participation of consumers in DRPs and the power output gas turbine  are associated with uncertainty. In this paper, the uncertainty of consumer's participation in the DRPs has been modeled by Fuzzy-Markov. The proposed multi-objective particle swarm optimization (MOPSO) has been implemented on the IEEE 30-bus system. The results show that the total operation cost including the generation cost, DRP cost, inconvenience cost of consumers, and pollution is reduced. In fact, the share of generation of expensive generators is reduced.
  Keywords: Congestion management, Consumer's unsatisfactory, Demand response programs (DRP), Generation rescheduling, Smart grid flexibility index (SGFI)
 • S.K. Gupta *, S.K. Mallik Pages 365-378

  The voltage stability margin (VSM) is an important indicator to access the voltage stability of the power system. In this paper, Flexible AC transmission systems (FACTS) devices like static synchronous compensator (STATCOM), static synchronous series compensator (SSSC), and unified power flow controller (UPFC) have been deployed to enhance the VSM of the power system. The placement of the FACTS devices is decided based on contingency raking. For the top five critical contingencies, the most severe bus is selected based on bus voltage stability criticality index and degree centrality methods. The critical line is decided based on the values of the line stability index, fast voltage stability index, and line stability factor. The STATCOM and shunt part of the UPFC are placed at the critical bus, whereas the SSSC and series part of the UPFC are placed at the critical line for enhancing voltage stability. The proposed method for voltage stability enhancement using FACTS devices is tested and validated on the IEEE-14 bus system and the NRPG-246 bus system at different system loading scenarios. The impact of the placement of FACTS devices is validated in terms of VSM improvement.

  Keywords: Contingency, FACTS, Indices, Voltage Collapse, VSM