یک الگوریتم تکاملی چندهدفه ترکیبی جدید برای جریان قدرت بهینه در سیستم های باد، PV و PEV

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی چند هدفه مبتنی بر تجزیه ترکیبی (MOEA) برای مسیله جریان توان بهینه (OPF) شامل عدم قطعیت باد، PV و PEV با چهار هدف متضاد پیشنهاد شده است. مسیله OPF چند هدفه پیشنهادی (MOOPF) شامل به حداقل رساندن هزینه کل (TC)، انتشار کل (TE)، تلفات توان فعال (APL) و انحراف بزرگی ولتاژ (VMD) به عنوان اهداف و یک مدیریت محدودیت جدید است. روشی که به صورت تطبیقی ​​تابع پنالتی را اضافه می کند و وابستگی پارامتر به ارزیابی تابع جریمه را حذف می کند، برای رسیدگی به چندین محدودیت در مسیله MOOPF استفاده می شود. علاوه بر این، مرتب سازی مبتنی بر جمع بندی و روش های انتخاب متنوع بهبودیافته برای افزایش تنوع MOEA استفاده می شود. علاوه بر این، یک روش حداقل حداکثر فازی برای به دست آوردن بهترین مقادیر در معرض خطر از راه حل های بهینه پارتو استفاده می شود. برای تحلیل هزینه بهینه، تاثیر متناوب ادغام باد، PV و PEV در نظر گرفته شده است. عدم قطعیت مربوط به سیستم های باد، PV، و PEV با استفاده از توابع توزیع احتمال (PDF) نشان داده شده و هزینه عدم قطعیت آن با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو (MCS) محاسبه می شود. یک روش آماری رایج به نام آزمون ANOVA برای بررسی مقایسه ای چندین روش استفاده می شود. برای آزمایش الگوریتم پیشنهادی، سیستم های تست استاندارد IEEE 30، 57 و ‎118 با موارد مختلف در نظر گرفته شد و نتایج به دست آمده با NSGA-II و MOPSO برای اعتبارسنجی اثربخشی الگوریتم پیشنهادی مقایسه شد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
130 تا 143
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533406 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!