ارایه یک رویکرد جدید برای مدلسازی سرعت باد در مطالعات قابلیت اطمینان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

رشد فوق العاده انرژی باد در سراسر جهان در دهه گذشته مستلزم تحقیقات جدی در زمینه های مختلف است. از آنجایی که نیروی باد وابسته به آب و هوا است، تصادفی است و در مقیاس های زمانی مختلف متفاوت است. بنابراین، دقت در مدل سازی نیروی باد به عنوان سهم عمده ای برای یکپارچه سازی توان بادی قابل اعتماد در مقیاس بزرگ شناخته می شود. در این مقاله روشی برای تولید نیروی باد مصنوعی پیشنهاد شده است. روش پیشنهادی ماهیت تصادفی باد را با اطلاعات عملیاتی توربین های بادی (یعنی نرخ خرابی و تعمیر) ترکیب می کند. به دلیل سودمندی و انعطاف پذیری آن در حفظ ویژگی های آماری فرآیندهای زمانی، از شبیه سازی زمانی یا متوالی مونت کارلو (MCS) به جای غیر متوالی استفاده می کند. اعتبار مقادیر مصنوعی تولید شده توسط روش پیشنهادی و سری زمانی میانگین متحرک رگرسیون خودکار (ARMA) با داده های اندازه گیری شده از نظر شاخص های قابلیت اطمینان مقایسه می شود. در نهایت تاثیر برخی پارامترهای شبکه از جمله ابعاد شبکه، میانگین ضریب سرعت باد بر قابلیت اطمینان سیستم قدرت ارزیابی شده است. در این راستا از داده های تاریخی سرعت باد منطقه منجیل واقع در شمال ایران استفاده شده است.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
144 تا 150
لینک کوتاه:
magiran.com/p2533407 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!