مطالعه شواهد پسروی جهانی سطح آب دریا در رسوبات میوسن میانی منطقه زنجان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مطالعه تاثیر پسروی جهانی آب دریا بر نهشته‎‍ های میوسن میانی (بخش انتهایی سازند قم و ابتدای سازند قرمز بالایی)، در دو برش چینه‎‍ شناسی محدوده زنجان صورت گرفت. بررسی‎‍ های سنگ‎‍شناسی نشان می‎‍دهد توالی ‎‍های سنگی در این محدوده سنی به تدریج از یک سیستم کربناته به تخریبی (ماسه سنگ و کنگلومرا) و در برخی نواحی به توالی‎‍ های تبخیری تبدیل شده است که این موضوع در مطالعات ریزرخساره‎‍ ها نیز مشاهده شدنی است؛ به طوری که در این محدوده سنی، رخساره ‎‍های پلاژیک وکستون/پکستون به تدریج به بایوکلاست پلاژیک وکستون/پکستون با ذرات ماسه و درنهایت به ماسه سنگ قاره‎‍ای تبدیل می‎‍شود. در پی این موضوع در برخی از نقاط، حوضه‎‍ های بسته‎‍ای تشکیل شد که وجود توالی‎ ‍های تبخیری شاهدی بر این موضوع است. این تغییر در سنگ‎‍شناسی و رخساره ‎‍ها بیانگر عقب نشینی خط ساحلی در این زمان است و با نمودار نوسانات جهانی سطح آب مطابقت دارد. نوسانات ایزوتوپ اکسیژن در مقیاس جهانی در این محدوده، بیانگر گسترش یخچال ها در مقیاس وسیع است که می تواند مهم ترین دلیل کاهش جهانی سطح آب دریا باشد. بر این اساس، توالی‎‍های میوسن میانی در محدوده زنجان، تحت تاثیر پسروی جهانی قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 تا 12
لینک کوتاه:
magiran.com/p2536838 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!