ارزیابی اثرات محافظتی و درمانی عصاره هیدروالکلی تهیه شده از پوست گیاه کدو حلوایی (Cucurbita moschata Duchesne) در مدل پپتیک اولسر القاشده با اتانول در موش صحرایی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
سابقه و هدف

زخم پپتیک از ناراحتی‏ های دستگاه گوارش می‏ باشد. امروزه به دلیل بروز مقاومت دارویی و عوارض جانبی، تمایل به استفاده از فرآورده ‏های طبیعی بیشتر شده است. گیاه کدوحلوایی (Cucurbita moschata Duchesne) دارای خواص دارویی مانند خواص ضدالتهابی است. هدف از این مطالعه بررسی اثرات محافظتی و درمانی عصاره هیدروالکلی پوست این گیاه بر پپتیک ‏ اولسر القا شده با اتانول در مدل حیوانی می‏ باشد.

مواد و روش ‏ها: 

پس ازتهیه عصاره پوست کدوحلوایی، زخم معده از طریق روش تجویز خوراکی اتانول القا شد. موش ها گروه‏ بندی شدند: گروه کنترل مثبت (دریافت‏ کننده امپرازول با دوز 2 و 10 میلی‏ گرم بر کیلوگرم)، گروه کنترل منفی، گروه محافظتی دریافت کننده عصاره گیاه در دوزهای 50، 100 و 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم (گاواژ)، گروه سالم، گروه درمانی (بعد از القای زخم، یک هفته تحت درمان بودند). در گروه‏ های محافظتی عصاره گیاه و امپرازول به مدت یک هفته قبل از القای زخم تجویز شد. سپس، بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک بافت مخاطی معده و رنگ‏ آمیزی H&E بافت انجام شد.

یافته‏ ها:

 میزان کاهش ایندکس زخم در گروه درمان‏ شده با امپرازول و گروه‏ های محافظتی و درمان با عصاره نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. کمترین ایندکس زخم در گروه دریافت کننده عصاره حفاظتی با دوز 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم و گروه دریافت‏ کننده عصاره درمانی با دوز 200 میلی‏ گرم بر کیلوگرم بود. در نمای میکروسکوپیک مخاط معده در اثر دوزهای مختلف عصاره پوست گیاه کدوحلوایی، زخم ‏های مخاطی خفیف و کاهش سلول های التهابی دیده شد. در نمای میکروسکوپیک مخاط معده در اثر امپرازول، عدم کنده‏ شدن مخاط معده، خونریزی خفیف در مخاط، نکروز قطعه ای و خفیف اپی‏تلیوم مخاط معده و نظم و سازمان یابی بهتر غدد معده نسبت به گروه‏ های دیگر دیده شد.

نتیجه ‏گیری: 

استفاده از اتانول باعث ایجاد پپتیک اولسر می‏ شود. همچنین درمان با عصاره حاصل از پوست کدوحلوایی سبب بهبود این زخم می‏ شود و نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی دار است.

زبان:
فارسی
صفحات:
125 تا 136
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537957 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!