مروری بر مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی مدیریت دانش و انتقال تجربه بازنشستگان به شاغلین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

امروزه یکی از سرمایه و دارایی های اصلی سازمان ها، تخصص و شایستگی های منابع انسانی وسازوکارهای اشتراک گذاری دانش در آن ها است. بازنشسته شدن کارمندان دولت و همچنین انتقال آن ها بین بخش های مختلف، چالش جدیدی برای ابقای دانش و حفظ حافظه سازمانی ومتعاقب آن آموزش کارکنان جدید ایجاد می کند. حال این سوال مطرح است که با توجه به تغییر نیروی انسانی شاغل در سازمان و خروج برخی از آن ها به دلیل بازنشستگی چگونه می توان اطمینان حاصل کرد که دانش سازمانی به طور مستمر حفظ و توسعه پیدا خواهد کرد؟ یا چگونه می توان اطمینان یافت قدرتی که سازمان به لحاظ برخورداری از دانش و سرمایه فکری به دست آورده است پایدار خواهد ماند؟ به عبارتی، چگونه می توان ازخروج دانش از سازمان به هنگام بازنشسته شدن افراد پیشگیری کرد؟ ایجاد نظام مدیریت دانش به دلیل اهمیت دادن به دانش و تجارب موفق افراد و نشر و گسترش آن در سرتاسر سازمان راه حل مناسبی برای حفظ اقتدار سازمانی از حیث دانش و دانایی است. بهره مندی سایر کارکنان و افراد از اطلاعات و دانش موجود درذهن افراد و گروه های خاص و جلوگیری از خروج آن به هنگام ترک سازمان زمینه مناسبی برای دانش افزایی سازمان فراهم می سازد.در برابر این مسایل، پژوهش حاضر به دنبال ایجاد مبانی لازم برای مدیریت، انتقال و حفظ دانش، مطالعه تجربیات موفق سازمان های بین المللی و همچنین مستندات تجربیات داخلی بوده و در انتها خروجی های راهبردی متناظر با مطالعات را استخراج کرده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
69 تا 84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538018 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!