مفاهیم و تجارب ملی و بین المللی برنامه ارتقا و بهبود رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

با کاهش میزان مرگ و میر و افزایش امید به زندگی، باعث افزایش شمار سالمندان و همچنین بازنشستگان در جهان شده است. بازنشستگی در زندگی افراد میانسال نقطه عطفی به شمار می رود که با تغییرات در زندگی روزمره، نقش های اجتماعی و مسایل اقتصادی و تصویر فرد از خود ارتباط دارد. از آنجاکه بازنشستگی مرحله ی حساس زندگی بازنشسته است، اگر با سلامت و رفاه همراه باشد، می تواند این دوران را به سهولت بگذرانند. به طور کلی کیفیت زندگی یک مفهوم چندوجهی، نسبی و متاثر از زمان و مکان و همچنین ارزش های فردی و اجتماعی می باشد که باید با در نظر گرفتن وجوه مختلف آن، تصویر کامل تری از این مفهوم به دست آورد. همچنین باید با شناخت وضع موجود کیفیت زندگی و ریشه ها و علل وجودی اش، تصمیمات لازم را برای ارتقای آن اتخاذ نمود.بنابراین توجه به رفاه این قشر از جامعه بیش از پیش از سوی پژوهشگران، برنامه ریزان، مدیران الزامی است. به ویژه بازنشستگان نیرو های مسلح که دوران بازنشستگی این افراد با چالش های مختلفی همراه خواهد بود، به همین منظور توجه کردن به این چالش ها که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته شده است اهمیت دارد. در این پژوهش با استفاده از مطالعات تطبیقی و مصاحبه به بررسی مفاهیم و تجارب موفق بین المللی و ملی بهبود و ارتقا رفاه بازنشستگان نیروهای مسلح بر اساس شاخص لگاتوم به عنوان هدف اصلی پرداخته شده است و در انتها راهکار هایی برای افزایش رفاه بازنشستگان نیرو های مسلح ایران با توجه به مطالعه تطبیقی و وضعیت بازنشستگان و امکانات داخل کشور ارایه شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 109
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538019 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!