آسیب های بدمینتون: مقاله مروری سیستماتیک

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

آسیب های ورزشی جزء گریز ناپذیر فعالیت های ورزشی می باشند. بنابراین بررسی علل وقوع و راه های پیشگیری از صدمات ورزشی همواره امری مهم و مورد توجه بوده است. با توجه به اهمیت تاثیر صدمات ورزشی در زندگی افراد و تحت الشعاع قرار گرفتن تمامی فعالیت های آنها در زندگی روزمره و زندگی حرفه ای ورزشی، جلوگیری از آسیب دیدگی و کاهش مدت زمان دوری از تمرین و رقابت ها در حرفه ورزشی یک بازیکن نخبه بدمینتون بسیار مهم است. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی سیستماتیک پژوهش های مرتبط با آسیب های رشته بدمینتون و انجام یک جمع بندی مطلوب و ارایه اطلاعات جامع و کاربردی از تحقیقات پیشین در این حوزه انجام شده است.

روش ها

در این مطالعه، تحقیقات انجام شده در رابطه با آسیب های بدمینتون بین سال های 2000 تا 2021  مورد جستجو و بررسی قرا گرفتند. جستجوی مقالات در پایگاه های تخصصی انجام گرفت و  بر اساس معیارهای ورود و خروج، 32 مقاله انتخاب شد. برای بررسی کیفیت مقالات از مقیاس PEDro استفاده شد.

یافته ها

بررسی مطالعات انجام شده نشان داد که، میزان بروز آسیب در ورزشکاران آماتور بیش تر از ورزشکاران حرفه ای و آسیب دیدگی ها در حین تمرین بیش تر از زمانی است که ورزشکار در فعالیت های رقابتی و مسابقات شرکت می کند. میزان شیوع آسیب های حاد و خفیف بیشتر از آسیب های مزمن و متوسط می باشد. آسیب های بیش کاری، بیشتر در زانو و شانه مشاهده می شود. با بررسی سطح مسابقات مشخص شد که میزان شیوع آسیب در مسابقات ملی و جهانی، به دلیل ضربه و استفاده بیش از حد، بیشتر در نواحی کمر، زانو و شانه رخ می دهد. در ورزشکاران عادی پیچ خوردگی مچ پا بسیار شایع است و در مرحله آموزش و تمرین، آسیب بافت های نرم (اسپرین و استرین) رخ می دهد. بررسی آسیب های اندام فوقانی و تحتانی نشان داد که بیشترین شیوع آسیب در اندام فوقانی مربوط به مچ دست، شانه و کمر است که شیوع آسیب در مفصل شانه کمتر از کمر می باشد. در اندام تحتانی نیز بیشترین میزان آسیب به ترتیب مربوط به مچ پا و زانو است.

نتیجه گیری

با توجه به بررسی تحقیقات انجام شده، به نظر می رسد که وقوع آسیب در بدمینتون به چندین عامل بستگی داشته باشد، که در این مطالعه، علل  و عوامل بروز آسیب دیدگی در این ورزش ذکر شده است. برای کاهش وقوع آسیب های ناشی از ورزش بدمینتون لازم است همه این عوامل در نظر گرفته شود و آنها را به طور دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
16 تا 33
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538642 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!