مطالعه تطبیقی مسئولیت مدنی ناشی از حوادث ورزشی (مبتنی بر تقصیر) در حقوق ایران و کامن لا

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

خشونت و آسیب از پیامدهای ناخواسته گسترش روزافزون ورزش است. بخش مهمی از زیان ها و آسیب ها مربوط به عملیات ورزشی (بازیها و رقابتهای ورزشی) است. این تحقیق به دنبال آن است تا مسیولیت ورزشکاران را در حوادث ورزشی بررسی کرده و شرایطی که یک فرد مسیول شناخته می شود، را مشخص نماید. همچنین نقش تقصیر در حوادث ورزشی در حقوق ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می گیرد. درکامن لا وقتی شخص کار را با بی دقتی انجام بدهد و نتیجه آن ضرر به دیگری باشدبراساس قانون شخص قصور کننده مسیول هر صدمه ای است که وارد نموده است. مشخص نمودن مبنای مسیولیت و ورزشکار مسیول آسیب در حوادث ورزشی مبحث مهمی در مسیولیت مدنی است. در واقع مسیولیت مدنی بدنبال آن است تا حق را به زیان دیده برگرداند و هیچ ضرری بدون جبران نماند. برای شناسایی مسیول حوادث ورزشی باید به دو ویژگی مهم فعالیت های ورزشی یعنی دکترین خطرات ذاتی و دکترین پذیرش خطر رجوع نمود. اصل خطر ذاتی و پذیرش خطر در حقوق ما نیز پذیرفته است و قابلیت استناد را معیار مسیولیت در نظر گرفته، البته این معیار اصل تقصیر را نفی نمی کند و تقصیر در دل این مفهوم استناد قرار دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
56 تا 72
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538813 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!