گذار فاز عایق شبه توپولوژیکی به عایق در ژرمانن دولایه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
نانونوار ژرمانن دولایه به دلیل پیوندهای بین دولایه و جفت شدگی اسپین - مدار قوی، دارای کاربردهای فراوانی در طراحی نانو دستگاه ها و دانش اسپینترونیک دارند. با استفاده از مدل تنگ بست و رهیافت تابع گرین، ویژگی های ترابرد کوانتومی و گذار فازهای توپولوژیکی نانونوار ابرشبکه ژرمانن دولایه با لبه زیگزاگ با اعمال میدان الکتریکی عمودی و جفت شدگی اسپین- مدار راشبا بررسی می شود. نتایج محاسبات نشان می دهد که اعمال میدان الکتریکی عمودی یک گاف انرژی ایجاد می-کند و گذار فاز فلز- نیم فلز در سامانه اتفاق می افتد. همچنین، ما شاهد گذار فاز از عایق شبه توپولوژیکی به عایق با اعمال میدان الکتریکی عمودی در ژرمانن دولایه بودیم. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که با تغییر دادن قدرت جفت شدگی اسپین- مدار راشبا، جریان اسپینی قابل کنترل است. این توانایی کنترل جریان اسپینی و رسانش در نانونوار ژرمانن کاربردهای فراوانی در نانوقطعات الکترونیکی دارد و در توسعه اسپینترونیک مفید می باشد.
زبان:
فارسی
صفحات:
27 تا 42
لینک کوتاه:
magiran.com/p2551136 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!