جستجوی هرپس ویروس یک گاوی در اسپرم های منجمد تولید ایران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

ویروس عامل بیماری IBR (Infectious bovine rhinotracheitis) متعلق به خانواده هرپس و زیر خانواده آلفا هرپس می باشد (Bovine herpes virus). BHV1 عامل بیماری راینوتراکییت و سقط عفونی در گاوها است. IPV (Infectious pustular vulvovaginitis) فرم تناسلی بیماری و عفونت واژینال است که به وسیله پاستول و ترشحات مخاطی چرکی مشخص می شود. IPV متعاقب برخورد ویروس به مخاط دستگاه تناسلی توسط جفت گیری طبیعی یا تلقیح مصنوعی اتفاق می افتد و از جمله بیماری هایی که طی تلقیح مصنوعی می تواند توسط اسپرم منجمد به دام سالم منتقل شود.

هدف

آلودگی منی به ویروس یکی از راه های گسترش بیماری در بین گاوهای شیری است. از این رو در مطالعه حاضر سعی شد حضور ویروس در پایت های اسپرم تولید داخل و مصرفی گاوداری های صنعتی مورد ارزیابی قرار داده شد.

روش‎کار

 در مطالعه حاضر 140 عدد پایت اسپرم منجمد گاو از مراکز مربوطه خریداری شد. پس از ذوب، استخراج با استفاده از کیت استخراج ژنومی انجام گرفت. برای اطمینان از درستی روند استخراج ابتدا PCR با پرایمر ژن PRM1 انجام شد و ردیابی ژنوم ویروس نیز با استفاده از PCR انجام شد.

نتایج

در مجموع یک نمونه از 140 نمونه پایت اسپرم مورد بررسی آلودگی به ویروس را نشان داد که پس از چند بار تکرار همگی مراحل از دو پایت مختلف و تعیین سکانس ژن، آلودگی به ویروس IBR تایید شد.

نتیجه گیری نهایی

با توجه به وجود حتی یک مورد آلودگی در این جامعه 140تایی و اهمیت بالای بیماری نیاز به بررسی ها و پایش های بیشتر در ارتباط با انتقال آلودگی از طریق اسپرم های منجمد وجود دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
247 تا 254
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553212 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!