شیوع عارضه مادرزادی تنگی بینی و مل اکلوژن و همبستگی بین دو عارضه در نژادهای براکیوسفال گربه های ارجاعی به چند کلینیک خصوصی دامپزشکی شهر تهران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه مطالعه

تنگی بینی و مل اکلوژن دو عارضه شایع مادرزادی در گربه های نژاد خالص براکیوسفال می باشند که به ترتیب سبب مشکلات تنفسی و دهانی در این نژادها می شوند.

هدف

مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع عارضه مادرزادی تنگی بینی و مل اکلوژن و همبستگی بین دو عارضه در گربه های نژاد خالص براکیوسفال ارجاعی به چند کلینیک خصوصی دامپزشکی شهر تهران انجام شد.

روش‎کار

 90 گربه نژاد خالص براکیوسفال از نظر مل اکلوژن و تنگی بینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و با کمک داده های آماری درصد شیوع و ارتباط بین مل اکلوژن و تنگی بینی در گربه های براکیوسفال ارجاعی به چند کلینیک و بیمارستان شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفت.

نتایج

در90 قلاده گربه براکیوسفال، فراوانی اختلال عدم همترازی فک و دندان و تنگی بینی به ترتیب در 35 گربه (9/38 درصد) فقط مل اکلوژن، 31 گربه (4/34 درصد) فقط تنگی بینی و 17 گربه (9/18 درصد) هر دو عارضه با هم مشاهده شد و همچنین بخت و رخداد یکی از این دو عارضه در صورت وجود عارضه دیگر 76/2 برابر تخمین زده شد.

نتیجه گیری نهایی

شیوع تنگی بینی و مل اکلوژن در گربه های براکیوسفال بالا می باشد و ارتباط معنی داری بین این دو عارضه وجود دارد، از این جهت کلینیسن ها در معاینه بالینی این نژادها باید دقت کافی به این دو عارضه داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
255 تا 259
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553213 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!