نقش میکرو آران ای های خون محیطی به عنوان بیومارکر غیر تهاجمی در ناباروری مردان: یک مطالعه مروری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

ناباروری، عدم موفقیت در باروری پس از یک سال مقاربت منظم، بدون استفاده از روش های پیشگیری است که نیمی از آن مربوط به مردان است. زوجین نابارور مشکلات زیادی را تحمل می کنند که سلامت خانواده را تحت تاثیر قرار می دهد. میکرو آران ای ها در فرایند اسپرماتوژنزوناباروری نقش اساسی دارند. هدف این مطالعه مروری بررسی نقش میکرو آران ای های خون محیطی به عنوان بیومارکر زیستی غیر تهاجمی برای تشخیص و پیش آگهی نابارروی است. مقالات انگلیسی و فارسی در محدوده سال های 2012 تا 2022 به صورت هدفمند، براساس معیارهای ورود و خروج به صورت مستقل توسط 3 پژوهشگر ارزیابی و موارد تناقض با سایر نویسندگان بررسی شد.

روش ها

جست وجوی کلیدواژه های تخصصی فارسی و معادل انگلیسی واژه ها مانند نابارروی مردان، تشخیص، شناسایی، میکرو آران ای ها، خون محیطی، غیرتهاجمی، بیومارکر زیستی، آنالیز سمن، بیوپسی بیضه، درمان در پایگاه های اطلاعاتی گوگل اسکالر، مدلاین، پابمد، ساینس دایرکت، پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور انجام شد.

یافته ها

از 114 مقاله یافت شده، در نهایت 47 مورد برای بررسی انتخاب شد. نتایج نشان داد تشخیص ناباروری مردان با آنالیز مایع منی به دلیل فقدان بررسی مولکولی و بیوپسی تهاجمی بیضه نتایج دقیقی ارایه نمی دهد و استفاده از miRNAهای خون محیطی برای غربالگری نا باروری مردان پیشنهاد شد.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت فرزندآوری و نیاز جهانی به ابزارهای تشخیصی جدید و کارآمد، میکرو آران ای های خون محیطی می توانند در فرایندهای مهم سلولی به عنوان بیومارکر غیر تهاجمی، اختصاصی، پایدار، تکرارپذیر و در دسترس برای غربالگری و شناسایی نابارروی استفاده شوند. این موضوع  امیدوارکننده و چالش برانگیز است و به بررسی های بیشتر نیاز دارد.

زبان:
فارسی
صفحات:
320 تا 331
لینک کوتاه:
magiran.com/p2564366 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!