نقش فسیل‎‍ها در مطالعات ریز‎‍رخساره‍ ها و تشخیص مرزهای سکانسی سازند قم: یک مطالعه موردی در برش قصر ‎‍بهرام، شمال غرب سیاه‎‍کوه، جنوب گرمسار

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

چینه‎‍نگاری سکانسی ابزاری است که می‎‍تواند تطابق نهشته‎‍ها را با دقت چشمگیری امکان‎‍پذیر کند. هرچه داده‎‍ها بیشتر باشند، نتایج نیز دقیق‎‍تر خواهند بود. هدف تحقیق، این است که جایگاه فسیل‎‍ها را در تشخیص بسته‎‍های رسوبی و مرز‎‍های سکانسی را به همراه ویژگی‎‍های ریز‎‍رخساره‎‍ای بررسی کند. به این منظور نهشته‎‍های سازند قم در برش قصر‎‍ بهرام در جنوب گرمسار مطالعه شد. نهشته‎‍های قم که عمدتا از سنگ آهک رسی، سنگ آهک و مارن تشکیل شده است، با ناپیوستگی هم‎‍شیب بر سازند قرمز زیرین و در زیر سازند قرمز بالایی قرار گرفته است. براساس مطالعات فسیل‎‍شناسی، سن پیشنهادی اکیتانین پسین - بوردیگالین (میوسن پیشین) است. مطالعات ریز‎‍رخساره‎‍ای نمونه‎‍ها، حاکی از تنوع آنها و متعلق به محیط لاگون، سد کربناته و دریای باز است. حضور چشمگیر ریزرخساره جلبک قرمز و دیگر آلوکم‎‍های ریف‎‍ساز و همچنین وجود توالی نابرجا و توربیدایتی، احتمالا بیانگر تشکیل شدن این نهشته‎‍ها در یک سکوی کربناته از نوع شلف است. براساس مطالعات صحرایی زمین‎‍شناسی و آزمایشگاهی، نهشته‎‍های سازند قم شامل 4 سکانس رسوبی رده سوم است که حضور و فراوانی فسیل‎‍هایی نظیر فرامینیفرا، جلبک‎‍ها، بریوزویر‎‍ها و مرجان‎‍ها در تشخیص بسته‎‍های رسوبی و مرز آنها مفید واقع شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
95 تا 118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2576762 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!