کاربست استعاره مفهومی در علوم شناختی معاصر به ‎مثابه چارچوبی نظری در فهم متون اندیشه سیاسی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مفهوم استعاره از دیرباز در شاخه ‎های گوناگون دانش بررسی شده است؛ این امر بدان معناست که استعاره، برخلاف تصور رایج و عامیانه دیگر تنها به‎ عنوان یک آرایه ادبی مورد توجه نیست، بلکه به موازات رشد دانش در شاخه‎ های گوناگون علوم انسانی بر اهمیت استعاره و جایگاه آن افزوده شده است. در این پژوهش می کوشیم با نگاهی تاریخی به سیر استعاره پژوهی مبتنی بر دستاوردهای جدید علوم شناختی معاصر و ذیل آن علوم زبان‎شناختی−عصب‎ش ناختی، نخست تعریفی جدید از استعاره و اهمیت آن ارایه دهیم و سپس با معرفی استعاره به‎ عنوان پایه شناخت، مولفه‎ های اساسی علوم شناختی و استعاره شناختی را به‎مثابه مهم‎ترین رکن این علوم به ‎عنوان چارچوبی نظری در حیطه روش ‎شناسی فهم اندیشه (سیاسی) استعاری پیشنهاد کنیم. براساس داده‎ های مقاله پیش رو مشخص شد، با توجه به آنکه در چارچوب علوم شناختی معاصر، یکی از بنیادهای اساسی نظام مفهومی ما سازوکار استعاری فهم است، پس اندیشه سیاسی در متون اندیشه سیاسی نیز از قاعده استعاری‎ اندیشی پیروی می‎کند؛ براین مبنا فرضیه اصلی پژوهش حاضر این است که با در نظر گرفتن نظریه استعاره مفهومی به‎ مثابه یکی از ارکان اصلی چارچوب نظری علوم شناختی معاصر، پرتویی نو بر فهم دیگرگونه‎ای از مفهوم ‎پردازی و استدلال در متون اندیشه سیاسی با ابتناء بر نظریات معاصر استعاره و علوم اعصاب شناختی افکنده می شود و مبنایی در روش‎ شناسی فهم متون اندیشه سیاسی فراهم خواهد شد.

زبان:
فارسی
صفحات:
91 تا 105
لینک کوتاه:
magiran.com/p2577138 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!