بهره برداری از بازخورد ارتباط در جستجوی نمودار دانش

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

نیاز به نرم افزار و یا به صورت کلی سیستمی که بتواند به صورت روزانه اطلاعات مهمی (که فرد احساس می کند ممکن است در آینده به آنها نیاز پیدا کند) را در خود ذخیره کند و در زمان لازم این اطلاعات را در اختیار فرد قرار دهد، لازم و ضروری به نظر می رسد. سعی بر این است تا در این مقاله با ارایه سیستمی به انسان کمک شود تا با ذخیره کامل اطلاعات در گذشت زمان بتواند در هر زمانی که نیاز به اطلاعاتی داشت (که به دلیل مشغله های ذهنی قادر به یادآوری آنها نیست) بتواند با یادآوری بخشی از اطلاعات موردنیاز خود به تمامی اطلاعات خود به صورت کامل دست یابد. در سیستم پیشنهادی اطلاعات در ابتدا در گراف دانشی ذخیره می شود، این گراف دانش دارای ارتباطاتی بین نودها است که به دلیل وجود همین ارتباط ها و با استفاده از روش های جستجوی کلیدی بهترین و کامل ترین پاسخ به کاربر برگردانده می شود. کاربر به صورت روزمره اطلاعات مهم خود را،که می شنود و یا می خواند و گمان می کند ممکن است در آینده به آنها نیاز پیدا کند را به صورت کامل در این سیستم ذخیره می کند و در زمان لازم فقط با یادآوری بخشی از اطلاعات به کل آن اطلاعات دسترسی پیدا می کند. پس از ذخیره داده ها در گراف دانش(که دارای ارتباط های خاصی بین نودها است) ذخیره می شود و با روش های جستجوی کلیدی اطلاعات را بازیابی می کند. روش ارایه شده کمک بهینه ای به بازیابی اطلاعات از دست رفته انسان خواهد کرد.

زبان:
فارسی
صفحات:
33 تا 44
لینک کوتاه:
magiran.com/p2601922 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!