بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک تب مالت در شهرستان قاین طی سال های 1394 تا 1400

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

تب مالت یک بیماری مشترک بین انسان و حیوان است و در ایران به صورت یک معضل بهداشتی می باشد لذا با توجه به اینکه این بیماری در قاین بصورت یک بیماری آندمیک می باشد این مطالعه با هدف بررسی خصوصیات اپیدمیولوژیک بروسلوز در طی سالهای 1394 تا 1400 انجام شد. مطالعه حاضر بصورت مقطعی و بر اساس اطلاعات مرکز بهداشت شهرستان قاین از سال 1394 تا سال 1400 بر روی 421 بیمار مبتلا به تب مالت انجام شد. برای توصیف داده ها از شاخص های فراوانی، میانگین و انحراف معیار و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کای دو و T-test، با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 استفاده شد. میزان بروز بر اساس صد هزار نفر جمعیت در معرض خطر در هر سال محاسبه شد. متوسط میزان بروز تب مالت از سال 1394 تا سال 1400، 135 در صد هزار نفر بود و بیشترین میزان بروز 156 در صد هزار نفر مربوط به سال 1400 و کمترین میزان بروز 58/20  در صد هزار نفر مربوط به سال 1396 بود. میانگین سنی مبتلایان به تب مالت  85/19±78/36  سال بود. بیشترین علایم بالینی درد عضلانی واستخوانی با 317 مورد (3/75درصد) و در مرحله بعدی تب با 160 مورد (38 درصد) بود. سابقه مصرف فرآورده های لبنی غیر پاستوریزه مانند شیر و پنیر به ترتیب 33 درصد و 27 درصد بود. کشاورزان و دامداران با 239 مورد (7/56 درصد) و جمعیت ساکن در مناطق روستایی با 282 مورد (67 درصد) فراوان ترین موارد ابتلا به تب مالت را تشکیل می دادند. میزان بروز تب مالت در شهرستان قاینات روند صعودی و از متوسط استانی و کشوری بیشتر بوده و این شهرستان بر اساس آخرین دستورالعمل کشوری جزء مناطق با آلودگی بسیار بالا طبقه بندی میشود.

زبان:
فارسی
صفحات:
42 تا 53
لینک کوتاه:
magiran.com/p2607755 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!