بررسی ویژگی های کانی شناسی، بافتی و زمین شیمیایی منطقه اکتشافی مس امیر آباد، شمال غرب نیشابور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

منطقه اکتشافی امیرآباد در شمال غرب شهرستان نیشابور، در استان خراسان رضوی واقع است. زمین شناسی منطقه شامل واحدهای آذرین نیمه عمیق (دیوریت پورفیری) با سن ایوسن پسین، آتشفشانی (آندزیت) و رسوبی (ماسه سنگ و کنگلومرا) با سن پالیوژن است. واحد های رسوبی منطقه شامل تناوبی از ماسه سنگ سرخ اکسایشی، ماسه سنگ خاکستری و کنگلومراست. از نظر موقعیت زمین ساختی، ماسه سنگ ها در شرایط قوس قاره ای تا اقیانوسی در حوضه رسوبی نهشته شده اند. کانی سازی مس بصورت عدسی و لایه ای (هم درونزادی) در بخش هایی با ترکیب بیشتر لیت آرنایتی (درشت دانه) و دارای سنگواره های گیاهی فراوان رخ داده است. کانی سازی اولیه (با بافت های پراکنده، رگچه ای و جانشینی) شامل پیریت و کالکوسیت بوده است که طی مراحل برون زاد کانی های ثانویه کالکوسیت، کوولیت، مالاکیت، هماتیت و گوتیت ایجاد شده اند. بیشترین بی هنجاری های زمین شیمیایی در افق های کانی سازی برای مس 6 درصد، نقره 14 گرم در تن و روی 99 گرم در تن است. بر پایه نوع سنگ میزبان، نوع کانی های سولفیدی، بافت و عوامل کنترل کننده کانه زایی (وجود آثار گیاهی به عنوان عامل احیا کننده و نفوذپذیری سنگ میزبان) این منطقه شبیه کانسار های مس رسوبی نوع سرخ لایه است.

زبان:
فارسی
صفحات:
335 تا 346
لینک کوتاه:
magiran.com/p2612907 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!