راه و رسم پیشینیان در نقد

نویسنده:
پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

این نوشتار، نگاهی به ماهیت و حقیقت نقد هنر نزد پیشینیان به ویژه نویسندگان سده دهم است. از آنجا که گذشتگان ما به دو روش مستقیم (در رسالات اختصاصی نقد) و غیر مستقیم (در کتابهای تاریخ هنر، تذکره ها، دیباچه ها و کتابهای تخصصی هنری مانند رساله های فنی خوشنویسی و نقاشی) به مسئله نقد پرداخته و آثار ارزشمندی پدید آورده اند، نگارنده در این مجال کوشیده است، راهی به جهان نقد گذشتگان و شناسایی روش ها و نگرشها بگشاید و به توضیح، تفسیر و تجزیه و تحلیل نمونه ها بپردازد. در این رهگذر کتابهایی چون گلستان هنر، دیباچه شمس الدین محمد وصفی و دیباچه میر سید احمد مورد بررسی قرار گرفته است.

زبان:
فارسی
در صفحه:
20
لینک کوتاه:
magiran.com/p480880 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!