کژفهمی های شبیه سازی انسان

نویسنده:
چکیده:
شبیه سازی مسئله ای مناقشه برانگیز در علم و دین بوده است. این مقاله رابطه میان شبیه سازی و شخصیت را بررسی می کند. دو مسئله مهم در این زمینه عبارت اند از: آیا شخصیت قابل استنتاخ است؟ و آیا کلون یک شخص جنایتکار هم یک جانی خواهد بود؟ مقاله در پایان به این نتیجه دست می یابد که با کلونینگ نمی توان عین فرد اصل را ایجاد نمود.
زبان:
فارسی
در صفحه:
125
لینک کوتاه:
magiran.com/p526011 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!