عباس محمود عقاد: نشاطاته و آثاره

چکیده:
اذا تصفحنا تاریخ امه بعد امه نواجه عباقره صنعوا تاریخ امتهم بل زادوا علیه سطورا ذهبیه یبقی مع القرون تنیر الطریق للاجیال القادمه. فعباس محمود عقاد عبقری کانت بدایته فی ارض اسوان بجنوب وادی الکنایه اجتمع له ما لم یجتمع لغیره من المواهب و الملکات و الهمه العالیه، و الداب المتصل. تبوا مکانه عالیه فی النهضه الادبیه الحدیثه. فهذه المقاله الموجزه تنظر عابره الی حیاته المضیئه و شخصیته القویه و جوانبه المتعدده و کتاباته السیاسیه و التاریخیه و النقدیه و شاعریته الصادقه، و رایه العنید و بیانه الواضح و اسلوبه الرائع و نقده الظریف.
زبان:
عربی
صفحه:
5
لینک کوتاه:
magiran.com/p584621 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.