المقدمه الطللیه فی القصیده العربیه الجاهلیه

چکیده:
یدرس هذا البحث اهم عناصر المقدمه الطللیه فی القصیده الجاهلیه کظاهره عامه شائعه لدی الشعراء الجاهلین، و یلقی الضوء التفاسیرالرمزیه و النفسیه التی تتعلق بها، ثم یحاول دراسه فنیه لمقدمات حسان الطللیه فی ست قصائد جاهلیه عنده. و یتناول مظاهر التطور فی تلک المقدمات؛ فیحدد العناصر و المقویات التی تخلی عنها، و التی ابقی علی ها، و التی ظهرت فی بعض المقدمات، و اختفت فی بعضها. ثم یکشف عن العناصر الجدیده فی مقدماته الجاهلیه، متمثله فی میله إلی الترکیز و التکثیف، و فی الاقتصاد فی التعبیر بالصوره الشعریه؛ و عن العناصر التی انحرف بها عن منهج السابقین، متمثله فی تضمین مقدماته ذکر اماکن تقع خارج جزیره العرب، و اشتمالها علی التعبیر عن إعجابه بامجاد الغساسنه، و بکائه علی تلک الامجاد، و ذکر کرائم إبلهم و خیلهم، و إستعاده ذکریاته فی دیارهم.
زبان:
عربی
صفحه:
41
لینک کوتاه:
magiran.com/p584625 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.