الاسطوره عند شعراء مصر المعاصرین

چکیده:
کل ادیب وشاعر یعبر عما یختلج فی صدره حسب الظروف المختلفه و البیئه التی یعیش فی ها و ما یدرکه و یتلقاه فالشاعر الجاهلی حسب ما یسیطر علیه فلا یخرج عن دائره الجزئیات و المحسوسات الحقیقیه الواقعیه اما الشاعر المعاصر یستلهم بما یجری فی المجتمع الراهن و بما ورثه من الماضین حسب الظروف الخاصه التی یواجه ها، فیستمد مما یجری فیه فالاساطیر إحدی هذه الامور، التی قد ضربت در بها فی غایر الزمان و قد بدت مصدر الهام للفنان و الشاعر و الادیب منذ القدم. إن الشاعر و الادیب قد یتنفس بالاسطوره من همومه و کروبه و یعبر بها من ویلات العصر الجاثم علی صدور الناس. تظهر الاسطوره عند غیاب الحقیقه و الادیب الاریب یری دائما ان یجسم و یجسد الاضطهاد و انعدام الامن بشعره الاسطوری.
زبان:
عربی
صفحه:
67
لینک کوتاه:
magiran.com/p584627 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.