بررسی ارتباط عادات غذایی با قند خون و هموگلوبین گلیکوزیله در بیماران دیابتی نوع دو

چکیده:
مقدمه

این مطالعه به منظور بررسی عادات غذایی بیماران دیابتی نوع دو مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان و ارتباط این عادات با میزان قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله انجام گرفت.

مواد و روش ها

این مطالعه از نوع توصیفی تحلیلی با روش نمونه گیری آسان بر روی افراد دیابتی نوع دو بالای 30 سال مراجعه کننده به مرکز تحقیقات غدد و متابولیسم اصفهان انجام شد. از افراد شرکت کننده در مطالعه، پرسشنامه استاندارد عادات غذایی توسط کارشناس تغذیه در بدو ورود به مرکز تحقیقات تکمیل شد. بر اساس این پرسشنامه، 34 ماده غذایی بر اساس دفعات مصرف در سه گروه: بیش از 3 بار در هفته، 3-1 بار در هفته و کمتر از یک بار در هفته جای گرفتند. برای هر بیمار آزمایشهای بیوشیمیایی قند خون ناشتا (FBS) و هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1c) انجام شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش های تحلیل عاملی، رگرسیون چند متغیره و آزمون t استفاده گردید و p<0.05 معنی دار تلقی شد.

یافته ها

از بین 90 بیمار دیابتی که پرسشنامه عادات غذایی را تکمیل کردند، 86 نفر (31 مرد و 55 زن) که اطلاعات آنها کامل بود، انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مصرف سبزی ها با FBS و HbA1c ارتباط معکوس و مصرف میوه های تازه با HbA1c رابطه معکوس دارد. از سوی دیگر گوشت گوسفند، گوشت گوساله، سیب زمینی، دنبه و ساکارز (قند، شکر، پولکی) با FBS رابطه مستقیم دارند.

نتیجه گیری

از نتایج این مطالعه چنین استفاده می شود که میوه ها و سبزی ها در کنترل بیماری دیابت و جلوگیری از عوارض این بیماری سودمند بوده گوشتهای قرمز، سیب زمینی، دنبه و ساکارز قند خون ناشتا را بالا میبرند؛ بنابراین، به نظر میرسد باید بیماران دیابتی را به مصرف بیشتر میوه ها و سبزی ها تازه ترغیب کرد و از مصرف زیاد گوشتهای قرمز، سیب زمینی، دنبه و ساکارز منع نمود.

زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p63426 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.