شیوع دیابت بارداری در زنان جوان

پیام:
چکیده:
مقدمه

دیابت بارداری اختلال در تحمل کربوهیدرات هاست که برای اولین بار در طی بارداری تشخیص داده میشود. هدف از این مطالعه، تعیین شیوع دیابت بارداری در زنان باردار جوان است.

مواد و روش ها

2416 زن باردار به پنج کلینیک مستقر در بیمارستانهای علوم پزشکی تهران مراجعه کردند. 1209 نفر از این بیماران جوانتر از 25 سال بودند. موارد شناخته شده دیابت از مطالعه خارج شدند. بیماریابی به وسیله انجام آزمون تحمل گلوکز 50 گرم یک ساعته طبق روش غربالگری همگانی انجام شد. همگی بیمارانی که در این آزمون مقادیر گلوکز برابر یا بیشتر از 130mg/dLداشتند، آزمون تشخیصی تحمل گلوکز 100 گرم سه ساعته را انجام دادند. بر اساس این آزمون و ملاکهای تشخیصی کارپنتر و کوستون، دیابت بارداری تشخیص داده شد. سابقه فامیلی دیابت و سوابق زایمانی بیمار در پرسشنامه مربوط ثبت و معاینات کامل فیزیکی انجام شد.

یافته ها

از 1209 زن باردار زیر 25 سال (میانگین سنی 1/2±97/20 سال)، 27 نفر (2.23%) مبتلا به دیابت بارداری بودند که میانگین سنی آنها 85/1±11/21 سال بود. از بین این بیماران 8/14% چاق، 2/22% دارای سابقه خانوادگی دیابت، 7/3% دارای سابقه پرفشاری خون و 11/11% دچار گلیکوزوری بودند. از 27 بیمار مبتلا به دیابت بارداری، 16 نفر (59.25%) هیچ گونه عامل خطرساز شناخته شده ای نداشتند.

نتیجه گیری

شیوع نسبتا بالای دیابت بارداری در زنان جوان مخصوصا در مواردی که هیچ عامل خطرسازی وجود ندارد، نشان میدهد که باید در ملاکهای بیماریابی تجدید نظر شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
23
لینک کوتاه:
magiran.com/p63428 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.