طراحی یک نمودار کنترل بی نیاز از مدل برای پایش فرایندهای چند متغیره ی خودهمبسته

چکیده:
برای پایش فرایندهای خودهمبسته ی یک متغیره و همچنین کنترل فرایندهای چندمتغیره نمودارهای زیادی ارائه شده است، ولی باوجود کاربرد نسبتا فراوان، نمودارهای چندمتغیره در حالت خودهمبسته کم تر مورد بررسی قرار گرفته اند. در این نوشتار با استفاده از روشی جدید به منظور کاهش خودهمبستگی مشاهدات، یک نمودار کنترل به نام نمودار میانگین های گروهی دسته بندی شده ی چندمتغیره (M G B M) برای پایش بردار میانگین فرایندهای چندمتغیره ی خودهمبسته ارائه می شود. نمودار کنترل پیشنهادشده در زمره ی نمودارهای کنترل بی نیاز از مدل است که در آن پارامترها در حضور داده های اتورگرسیون برداری درجه ی اول بررسی، و پیشنهاداتی نیز برای تعیین مقدار بهینه ی آنها ارائه شده است. همچنین کارایی نمودار پیشنهادی در قالب متوسط طول دنباله ی تحت کنترل و خارج از کنترل و در حضور انحرافات مختلف در میانگین،بررسی می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
57
لینک کوتاه:
magiran.com/p670544 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!