تاثیر فناوری اطلاعات بر تعالی در سازمان های ایرانی

پیام:
چکیده:
فناوری اطلاعات و مدل های تعالی سازمانی بر بیشتر سازمان های ایرانی تاثیر گذاشته است و اگر چه در مورد هریک از این دو موضوع، تحقیقاتی به صورت گسترده در سراسر دنیا انجام گرفته است، اما تحقیقات تجربی معتبر اندکی در مورد ارتباط بین این دو، به ویژه تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت کیفیت فراگیر و یا مدل های تعالی سازمانی (به عنوان مدل های تکامل یافته مدیریت کیفیت فراگیر) وجود دارد.
این تحقیق، تاثیر به کارگیری فناوری اطلاعات در تعالی سازمان و سیستم مدیریت کیفیت آن در شرکت های برتر تولیدی در ایران را، بر پایه مدل تعالی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، مورد بررسی قرار می دهد.
براساس نتایج حاصله مشخص گردید که اندازه سازمان بر عمق پیاده سازی سیستم های فناوری اطلاعات و مدل تعالی سازمانی موثر است. همچنین سازمان های ایرانی که به صورت گسترده تری از فناوری اطلاعات بهره برده بودند در به کارگیری بهتر مدل تعالی سازمانی و دستیابی به امتیازات بالاتر در این مدل موفقیت بیشتری داشته اند.
زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p729067 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.