کاربرد روش های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی

چکیده:
ماهیت پیچیده انحراف، بزهکاری و جرم، موجب گردیده است تا جرم شناسی و جامعه شناسی انحرافات در مطالعه انحرافات اجتماعی نه تنها از دیدگاه های نظری متفاوت، بلکه از روش های مختلف که در رویکردهای روش شناختی کمی و کیفی وجود دارد، استفاده نمایند. این گوناگونی روش ها، فرصت های فراوانی برای ارزیابی و ایجاد پیوند میان روش ها، داده ها و نظریه های تحقیق را فراهم آورده است تا از این طریق اعتبار یافته های تحقیقات در زمینه انحرافات اجتماعی را افزایش دهند. از دیدگاه «روش شناسی کیفی» بزهکاری و جرم می بایست به عنوان کنش های کنشگران اجتماعی مورد ارزیابی قرار گیرند. بنابراین، روش های کیفی در مطالعه انحرافات اجتماعی به دنبال دستیابی به «نظام معانی» کنشگران و تفسیر آنها از کنش هایشان خواهند بود «مشاهده مشارکتی»، «مصاحبه عمیق»، «گروه مرکز» و «قوم نگاری» از روش های کیفی رایج در پژوهش های مربوط به انحرافات اجتماعی هستند.
زبان:
فارسی
صفحه:
1
لینک کوتاه:
magiran.com/p739401 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.