بررسی آزمایشگاهی اثر نوشابه و ماء الشعیر بر میکروهاردنس مینای دندان های دایمی

پیام:
چکیده:
بیان مساله: مصرف بالای نوشیدنی های گازدار و غذاهای اسیدی شایع ترین عامل ایجاد ساییدگی (اروژن) دندانی است.
هدف
هدف از این پژوهش، بررسی اثر پر مصرف ترین نوشیدنی های گازدار موجود در بازار ایران بر میکروهاردنس مینای دندان دایمی بود.
مواد و
روش
این پژوهش تجربی- آزمایشگاهی بر روی 30 دندان آسیای بزرگ پنهان کاملا سالم، که به روش جراحی بیرون آورده شده و به گونه ی تصادفی به سه گروه بخش شده بودند، انجام گردید. سطحی 5×5 میلی متری از مینای دیستال دندان ها به مدت 5 دقیقه در 40 میلی لیتر از نوشیدنی های تازه قرار گرفت و میکروهاردنس دندان ها با وارد کردن نیرویی به میزان 50 گرم به وسیله ی دستگاه سنجش میکروهاردنس اندازه گیری شد. برای واکاوی آماری داده های درون هر گروه از آزمون تی زوج (Paired T test) و میان گروه ها از آزمون آنوا (ANOVA) استفاده گردید.
یافته ها
میکروهاردنس مینای دندان ها پس از شناوری در نوشابه ی زمزم کولا 76/13 درصد و به دنبال کاربرد دلستر لیمویی بهنوش 7/5 درصد کاهش یافت. آب شهری کاهش معناداری در میانگین میکروهاردنس نمونه ها ایجاد نکرد (5/0= p). میان میزان کاهش میکروهاردنس ناشی از نوشیدنی های بالا اختلاف آماری معنادار وجود داشت (001/0= p).
نتیجه گیری
بر پایه ی نتایج این بررسی، در شرایط آزمایشگاهی میکروهاردنس مینای دندان ها به دنبال استفاده از نوشابه ی زمزم و دلستر کاهش می یابد، که این کاهش در نوشابه ی زمزم بیشتر از دلستر است.
زبان:
فارسی
در صفحه:
154
لینک کوتاه:
magiran.com/p770365 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
دسترسی سراسری کاربران دانشگاه پیام نور!
اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه پیام نور در سراسر کشور، در صورت ثبت نام با ایمیل دانشگاهی، تا پایان فروردین ماه 1403 به مقالات سایت دسترسی خواهند داشت!
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!