بررسی ارتباط سطح آلودگی هوا با سطح سرمی ترومبومودولین و فاکتور بافتی در نمونه ی منتخب از نوجوانان 18-10 ساله در شهر اصفهان

پیام:
چکیده:
مقدمه

مطالعه در مورد فعال شدن سیستم التهابی و متعاقب آن روند انعقادی در کودکان، در رابطه با عوامل محیطی و ایجاد و پیشرفت روند آترواسکلروز از اوایل عمر، هم می تواند راهنمایی برای مطالعات آینده باشد و هم راه کارهایی را برای پیش گیری اولیه از بیماری های مزمن ارائه نماید. در این مطالعه تاثیر آلودگی هوا بر روی سیستم التهابی و متعاقب آن فعالیت روند انعقادی و اختلال عملکرد آندوتلیوم مورد بررسی قرار گرفت.

روش ها

این مطالعه ی مقطعی در سال 1388بر روی 118 کودک و نوجوان 18-10 ساله انجام شد؛ این افراد به روش تصادفی از نواحی مختلف شهر اصفهان، که دارای ایستگاه آلودگی هوا بودند، انتخاب شدند. اطلاعات آلودگی هوای منطقه جمع آوری شد، با گرفتن نمونه ی خون وریدی، سطح فاکتور بافتی و ترومبومودولین اندازه گیری گردید و ارتباط این عوامل مورد بررسی قرار گرفت.

یافته ها

رابطه ی معنی داری بین سطح فاکتور بافتی و شاخص استاندارد آلودگی هوا (PSI) به دست آمد. این ارتباط با آلاینده های مختلف هوا، به ویژه سطح ذرات معلق PM10، وجود داشت. ارتباط معنی داری بین PSI و ترومبومودولین سرم وجود نداشت.

نتیجه گیری

ارتباط بین سیستم التهابی و متعاقب آن فاکتورهای انعقادی با سطح آلودگی هوا می تواند عامل مهمی در شکل گیری آترواسکلروز از دوران کودکی باشد که باید مورد توجه قرار گیرد. آلودگی هوا، به ویژه ذرات معلق PM10، بر روی شاخص های اختلال عملکرد آندوتلیوم تاثیر دارد و این امر می تواند زمینه ای برای شروع روندهای التهابی و متعاقب آن روند انعقادی و بروز آترواسکلروز از اوایل عمر باشد. در این زمینه لازم است پژوهش های گسترده تر و با پی گیری بلند مدت انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحه:
425
لینک کوتاه:
magiran.com/p779095 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.