تحلیل همدید بارش ماهانه و فصلی استان فارس طی دوره ی آماری

چکیده:
در این پژوهش دو پایگاه داده یکی مربوط به میانگین بارش ماهانه از سال آماری 2005- 1982 و دیگری مربوط به مقدار ماهانه ارتفاع فشار 500 هکتو پاسکال و سطح زمین در عرض جغرافیایی 60-0 درجه شمالی و طول 60-0 درجه شرقی، مورد بررسی قرار گرفته است. بر روی پایگاه داده های بارش ماهانه استان فارس با استفاده از روش میان یابی (گریجینگ) اقدام به ترسیم نقشه های ماهانه طی دوره آماری مذکور گریده است. نقشه های ترسیم شده پس از واسنجی های لازم و بهترین ارزیابی به روش گریجینگ ترسیم شده که در نهایت در ارتباط با سامانه های جوی گردشی به محیطی و محیطی به گردشی در قیاس و به صورت همدید با میانگین نقشه های ماهانه سطوح فوقانی جو و سطح زمین مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج همدید حاصل بر روی بارش استان فارس طی دوره آماری مذکور نشان می دهد که در فصل گرم سال در سطوح بالای جو حاکمیت با شرایط پر فشار و در سطح زمین نیز شرایط کم فشار حاکم است و رفته رفته از میزان بارش کاسته می شود. در فصل سرد سال عکس این حالت در سامانه های ورودی به گستره استان فارس رخ می دهد و بارش روندی متضاد نسبت به فصل گرم سال پیدا کرده و این میزان در سه ماه فصل سرد سال (زمستان) بیشتر از ماه های دیگر و تحت تاثیر حاکمیت سیستم های کم فشار سطح زمین و سطوح بالاتر قرار می گیرند. به طور کلی شرایطی که بر این استان حاکم است، وجود سامانه های متفاوت 500 هکتوپاسکالی و تراز دریا است و در سطح زمین نیز به صورت موج های غربی و کم فشار سودانی شرایط انگیزش بارش را در استان فارس به وجود می آورند.
زبان:
فارسی
صفحات:
159 -186
لینک کوتاه:
magiran.com/p795060 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!