رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران در سال تحصیلی 89-88

پیام:
چکیده:
سابقه و هدف

منبع کنترل به عنوان یک متغیر شخصیتی روز به روز اهمیت بیشتری در پژوهش های نظری و کاربردی پیدا می کند. شماری از پژوهش ها این متغیر را در ارتباط با پدیده های مختلف مورد بررسی قرار داده اند. این مطالعه با هدف تعیین رابطه منبع کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام شد.

مواد و روش ها

پژوهش حاضر به صورت توصیفی طراحی شد. جامعه مورد مطالعه دانشجویان ترم سوم دانشگاه علوم پزشکی مازندران بودند که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کنترل مقطع تحصیلی و دانشکده انتخاب شدند. ابزار سنجش در این مطالعه پرسشنامه 29 سوالی منبع کنترل راتر بوده است و محقق با حضور در کلاس های ترم سوم انتخاب شده، پرسشنامه فوق و نیز پرسشنامه جمعیت شناختی را در بین آنها توزیع و اطلاعات تکمیل شده در همان جلسه از آنان دریافت می گردید.

یافته ها

این مطالعه نشان داد اگرچه افرادی که دارای منبع کنترل درونی بودند پیشرفت تحصیلی بالاتری داشتند، اما رابطه معنی داری بین منبع کنترل و معدل ترم دوم و سوم مشاهده نگردید، همچنین ارتباط معنی داری بین متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس و تحصیلات والدین) با منبع کنترل مشاهده نگردید.

استنتاج

اگرچه افراد با منبع کنترل درونی ممکن است در زندگی شان موفق تر باشند ولی این موفقیت الزاما تمام جنبه های زندگی فرد از جمله تحصیل را دربر نمی گیرد و بنظر می رسد پیشرفت تحصیلی تابع عوامل و متغیرهای متعدد و پیچیده ایی باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
29
لینک کوتاه:
magiran.com/p798194 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.