تاثیرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی و توسعه بازار مالی بر رشد اقتصادی ایران

پیام:
چکیده:

سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است که می تواند با توجه به ویژگی هایش بر رشد اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد، ولی براساس برخی از تحقیقات، در بعضی از کشورها سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی تاثیر مثبتی ندارد. این تحقیقات دلیل عدم تاثیرگذاری مثبت را شرایط داخلی کشور میزبان برای جذب مزایای سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. یکی از شرایط لازم برای تاثیرگذاری مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی وجود بازار مالی توسعه یافته است. بر این اساس، این مقاله در صدد است تا تاثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی را در ایران آزمون کند. برای بررسی این سوال، در این مقاله از داده های سری زمانی 1346 - 1387 تکنیک ARDL استفاده شده است. نتایج نشان می دهد توسعه بازار مالی ایران در حدی نیست تا موجب تاثیرگذاری معنا دار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی گردد. علاوه بر این، شاخص بازار مالی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر منفی دارد.

زبان:
فارسی
صفحه:
129
لینک کوتاه:
magiran.com/p896628 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.