تعیین آلودگی حلزوم لیمنه ژیدروزیانا به لاروهای تروماتودها در مناطق آبی استان خوزستان

پیام:
چکیده:
زمینه
استان خوزستان با وسعت زیاد، در پذیرش حلزون های حساس به ویژه لیمنه، با توجه به شرایط آب و هوای گرمسیری زیستگاه مناسبی به شمار می رود. لیمنه ژیدروزیانا نیز یکی از این حلزون هاست که میزبان واسط بسیاری از ترماتودهاست.
مواد وروش ها
این تحقیق جهت شناسایی مناطق مختلف استان از نظر آلودگی به این حلزون و تعیین خصوصیات بیولوژیکی و طول عمر آن روی 6213 عدد حلزون لیمنه ژیدروزیانا انجام گرفت. 770 عدد حلزون در حوضچه هایی مشابه شرایط طبیعی زیستی نگهداری شده و از نظر طول عمر مورد بررسی قرار گرفتند. با استفاده از دو روش لوله گذاری و له کردن حلزون (crush) حلزون های آلوده شناسایی شدند.
نتایج
از 6213 عدد حلزون مورد بررسی 107 عدد (5%) آلوده به لاروهای ترماتودا بودند. حداکثر و حداقل میزان آلودگی در نواحی (مراونه 4، اهواز، 44 %) و (انجیرک و سید نور، دزفول، 7/1%، 1%) مشاهده شد. علاوه بر آن حداکثر و حداقل طول عمر لیمنه ژیدروزیانا به ترتیب در فصل بهار و پاییز مشاهده شد.
بحث و نتیجه گیری
از آن جایی که اولین قدم در راه کنترل حلزون ها تعیین دانسیته حلزون ها و شناسایی مناطق آلوده آن ها می باشد، از نتایج این تحقیق جهت برنامه ریزی برای کنترل و مبارزه با حلزون های واسط بیماری و اقدامات مهندسی، به منظور بهسازی محیط می توان استفاده کرد.
زبان:
فارسی
صفحه:
9
لینک کوتاه:
magiran.com/p942214 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.