فهرست مطالب

فرهنگ و سینما - پیاپی 259 (مهر 1394)

ماهنامه فرهنگ و سینما
پیاپی 259 (مهر 1394)

 • 72 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1394/07/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • تولید 94، سینمای ایران
  صفحه 14
 • گفت و گو با علی ملاقلی پور، کارگردان قندون جهیزیه
  صفحه 17
 • گزارشی از فیلم های بخش رقابتی هفتاد و دومین جشنواره فیلم ونیز
  صفحه 20
 • زندگی و آثار ترنس مالیک، چهره مرموز سینما
  صفحه 27
 • زندگی و آثار مایک لی، خالق رئالیسم اجتماعی
  صفحه 34
 • گفت و گو با هوتن زنگنه پور، کارگردان خوب شدن پادشاه
  صفحه 37
 • مرگ استاد سینمای وحشت، وس کریون
  صفحه 39
 • 10 فیلم مطرح وس کریون
  صفحه 43
 • نگاهی به رادیکالیسم هولناک کریون
  صفحه 45
 • آخرین مصاحبه با وس کریون
  صفحه 46
 • یک فیلم، یک فیلمساز، دیتریش بروگمان، فیلمساز آلمانی
  صفحه 49
 • نگاهی به فیلم ایستگاه صلیب
  صفحه 50
 • گفت و گو با دیتریش بروگمان، کارگردان ایستگاه صلیب
  صفحه 52
 • سه فیلم برتر سه دهه اخیر سینمای جهان
  صفحه 55
 • دیدگاه ها، سینما از زبان سینماگران / نقد و بررسی فیلم، محمدرسول الله (ص)
  صفحه 60
 • اشیاء از آنچه در آیینه می بینید به شما نزدیک ترند و مردن به وقت شهریور
  صفحه 63
 • نگاهی به ده فیلم مطرح جشنواره تورنتو
  صفحه 68